Bransjeprogram for kompetanse

Publisert

Illustrasjonbilde. Foto: iStockPhoto.

Bransjeprogram er etter- og videreutdanning etter hva bransjen selv etterspør.

6 av 10 NHO-bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. NHO-bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte. Norske bedrifter deltar i et verdensmesterskap - et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping. Vi må tette kompetansegapet i norske bedrifter samtidig som vi holder hjulene i gang og opprettholder verdiskapingen i norsk næringsliv. Flere må ta etter- og videreutdanning og det må bli lettere for ansatte å kunne ta korte utdanningsmoduler mens de står i jobb. For å lykkes med dette er det to viktige krav etter- og videreutdanning(EVU) må forholde seg til, det er at innholdet er arbeidsrelevant og at tilbudet er fleksibelt så det kan kombineres med jobb.

Hvert program er etablert med et programstyre bestående av arbeidslivets parter. NHO er representer i alle programstyrene. Sekretariat for alle programmene ligger i Kompetanse Norge. Det er programområdestyret som beslutter hvilke utdanningstilbud som skal utvikles og opprettes.

Det er i dag 10 bransjeprogram: bygg-/industribransjen,  reiselivsbransjen, frisørbransjen, elektro- automasjon- fornybar- og kraftnæringen, anleggsbransjen, detalj-/faghandel, mat- og drikkevareindustrien, olje- gass- og leverandørindustrien, maritim sektor-, og kommunal helse og omsorgssektor.

Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Tilbudene kan være bransjespesifikke eller av mer generell karakter som digitalisering og/eller studieteknikk.

For oversikt over tilbudene klikk her.

Vi ønsker å bidra til å at det opprettes EVU-tilbud som kan treffe din NHOs-medlemmer så meld ifra dersom du har innspill til hva som må opprettes. Den ansvarlige for sin bransje kan kontaktes på:

NHOs representant i samtlige programstyrer er Tord Hauge, avdeling Kompetanse og innovasjon.

Han kan kontaktes her: tord.hauge@nho.no