NHO

Innhold

Regjeringens bransjeprogram for kompetanse

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

Illustrasjonbilde. Foto: iStockPhoto

Bransjeprogrammene får 100 millioner kroner i tiltakspakke til bedrifter og ansatte.

Før påske bevilget regjeringen og Stortinget 190 millioner kroner til en tiltakspakke til bedrifter og ansatte som ble rammet av koronapandemien. Av disse, skulle 100 millioner gå til allerede eksisterende bransjeprogram, i tillegg til seks nye program.

Bransjeprogrammet for bygg- og anlegg og industri fikk tildelt 10 millioner kroner. De seks nye bransjeprogrammene skal dele de resterende 90 millionene.

De nye programmene er; reiseliv, frisør, elektro og fornybar industri, anleggsbransjen, detaljhandel/faghandel og mat- og drikkevareindustrien. Hvert program er etablert med et programstyre bestående av arbeidslivets parter. NHO er representer i alle programstyrene. Sekretariat for alle programmene ligger i Kompetanse Norge.

Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Tilbudene kan være bransjespesifikke eller av mer generell karakter som digitalisering og/eller studieteknikk.

Bransjeprogrammene skal i første omgang løpe ut 2020, men kan også tenkes forlenget. Dette kan bety at programmene kan bli et viktig ledd i den omstillingen næringslivet står overfor. Det unike med bransjeprogrammene er at de er etterspørselsdrevet.

Frem til 1. september kan permitterte delta uten å miste dagpengene fra NAV.

Dersom noen av NHOs medlemsbedrifter i de aktuelle bransjer ønsker kontakt med den ansvarlige for sin bransje kan følgende kontaktes:

NHOs representant i samtlige programstyrer er Carl E. Rønneberg, avdeling Kompetanse og innovasjon.

Han kan kontaktes her: carl.ronneberg@nho.no