Årets turnédatoer for Jenter og teknologi er klare

#205

Jenter og teknologi i Oslo 2017

I november legger Jenter og teknologi ut på turné igjen. Nå er steder, datoer og påmelding klart.

Målet med turnéen er igjen å gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon om og inspirasjon til å velge teknologiutdanning. Vi ønsker å synliggjøre mulighetene for teknologiutdanning på yrkesfag, fagskole og høyskole og universitet. Med oss på laget har vi kvinnelige rollemodeller fra hele landet. Vi vil vise jentene relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet, og arrangementene er knyttet opp mot læreplanmålene personlige valg, utdanning, yrker og arbeid i faget utdanningsvalg.

Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet. NHO og NITO står sammen bak gjennomføringen av turnéen og prosjektet "Jenter og teknologi" for øvrig.

Trykk på sted for påmelding.