Avgjørende med mulighet for livslang læring

Nyhet

Publisert

#205

Innstillingen overrekkes fra Ragnhild Lied (t.h) til kompetanseminister Jan Tore Sanner. Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norsk Industri.

NHO støtter Liedutvalgets forslag om utvidet rett til å fullføre videregående opplæring med en sluttkompetanse, og en større fleksibilitet i opplæringsløpet som er mer tilpasset den enkeltes behov.

Liedutvalget leverte i dag sin rapport om hva som fungerer og ikke fungerer i videregående skole til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

NHO støtter utvalgets forslag om utvidet rett til videregående opplæring.

 -  I et arbeidsliv i omstilling og en rivende teknologisk utvikling, er muligheten for livslang læring avgjørende. I dette perspektivet er det positivt at den enkelte får muligheter til å kontinuerlig oppdatere sin kompetanse. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at flere får tid og mulighet til å fullføre, enn at de faller ut av både arbeidsliv og utdanning. Alle skal få en sluttkompetanse, og de som ikke er kvalifisert for videregående skal få hjelp til dette, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

Anerkjenner trepartssamarbeidet
Sundli Tveit trekker fram at Lied-utvalget anerkjenner viktigheten av trepartssamarbeidet ved blant annet å styrke yrkesopplæringsnemndenes stilling i arbeidet med å dimensjonere skoletilbudet. Dette står i sterk motsetning til Opplæringslovutvalgets forslagom å ikke lenger tillegge y-nemndene avgjørende vekt.

 - Vi mener y-nemdenes råd bør tillegges avgjørende innflytelse, og at y-nemndene har vedtakskompetanse i dimensjoneringsspørsmål. For å sikre en dimensjonering etter arbeidslivets behov for kompetanse og tilgangen på læreplasser, må y-nemndene ha vedtakskompetanse i disse sakene.

Behov for læreplasser
NHO konstaterer at kunnskapsminister Jan Tore Sanner anerkjenner utfordringen med å skaffe læreplasser i bedriftene. Samtidig er det et faktum at det også er mangel på lærlinger i mange regioner og fag. 

Sundli Tveit legger til at NHO også er positive til opprettelse av regionale kompetansesentre i små og særlig kostnadskrevende fag.

Les mer om Liedutvalgets innstilling her