Dette bør du som forelder vite om teknologiutdanning

#205

Foreldre er de viktigste rådgiverne når de unge skal ta et utdanningsvalg, men undersøkelser viser at de vet lite om teknologiutdanninger.

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil norske bedrifter trenge enormt mange teknologer de neste årene. NHOs kompetansebarometer spør årlig bedriftene om deres behov for kompetanse, og de rapporterer et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende fra universitet og høyskoler, og tekniske fagarbeidere.

Likevel har bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler studert matematikk, naturfag og teknologi, viser tall fra SSB. 

-Behovet for teknologer er stort og vi trenger at flere velger teknologiutdanninger. Forskning viser at foreldre påvirker sine barns utdanningsvalg i svært stor grad, derfor er det så viktig at de setter seg inn i mulighetene som finnes, sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Tone Standal Vesterhus.

Ikke for mitt barn?

Men foreldre har liten kunnskap om teknologiutdanninger, og jobbmuligheter innenfor teknologi, viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for NHO.

7 av 10 foreldre med barn i ungdomsskolen sier de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn.

-Det å skulle sette seg inn i utdanninger som er ukjente for en selv virker kanskje fremmed for noen. Det er allikevel så viktig at foreldre er med å åpne opp for at flere velger teknologiutdanning, og for at dette skal skje så krever det at man har en viss forkunnskap, sier Vesterhus.

Jentene må også velge teknologiutdanninger

Jenteandelen innenfor de fleste av teknologifag er lav. For eksempel er bare 22 prosent av ingeniørstudentene i Norge jenter. På de tekniske yrkesfagene og fagskolene er andelen enda lavere.

-Vi trenger foreldres hjelp for å få jenter til å ta utradisjonelle utdanningsvalg. Vi finner at mange av de vi møter ikke velger teknologiutdanning fordi det aldri har vært på radaren deres. Vi må aktivt jobbe for at teknologiutdanning kommer på radaren til flere jenter, sier Vesterhus.

3 tips til deg som forelder:

  1. Ta deg tid til å sette deg inn i mulighetene en teknologiutdanning gir. Informasjon finner du på Vilbli.no og utdanning.no. Se også velgriktig.no for nyttige verktøy og informasjon for både deg og barnet ditt.
  2. Tenk på utdanningsvalg tidlig. Snakk med barnet ditt om interesser og valg. Mange utelukker teknologiutdanning fordi de vet for lite om det det innebærer. Tiltak som forskerfabrikken og aktiviteter på vitensentre kan være med på å fremme interessen for teknologi og realfag. Mange skoler har også teknologi som valgfag på ungdomsskolen.
  3. Vær oppmerksom på at teknologiutdanning kan velges allerede på videregående. Tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon er gode og sikre teknologiutdanninger, som også gir grunnlag for videre utdanning på fagskole, høyskole eller universitet.