Foto: Ungt Entreprenørskap.

Entreprenørskap

Entreprenørskap handler om å etablere og utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Oppstartsbedrifter og nye idéer er helt avgjørende for å skape arbeidsplasser og verdier. NHO ønsker å bidra til at entreprenørene lykkes i Norge.

I 1997 tok NHO initiativet til å starte Ungt Entreprenørskap (UE). I 2017 var over 130 000 elever og studenter involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i utdanningen. 27 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv stilte opp. Samarbeid mellom NHOs regionkontorer og Ungt Entreprenørskaps fylkesapparat har vært avgjørende for denne utviklingen.

NHO mener utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å gi elever og studenter opplæring i entreprenørskap og entreprenørielle ferdigheter som evne til å ta initiativ, nytenking og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter.

 juni hvert år gjennomføres NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus.

 

Vi trenger en større gründerkultur på universitetene og høyskolene

Entreprenørskap skal ikke være et fremmedord for unge

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang