Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere

Over 5500 av NHOs medlemsbedrifter har svart: De neste fem årene har de størst behov for kompetanse innen håndverksfag og ingeniører- og tekniske fag.

Denne utviklingen er ikke reversibel, og vi kan ikke basere oss utelukkende på arbeidsinnvandring. Da er det desto mer bekymringsfullt at kun drøyt halvparten av de elevene som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram i Vg1, fullfører til fagbrev/svennebrev etter fem år.

For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og få flere gjennom hele løpet, er arbeidslivet nødt til å tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot en ellers velfungerende lærlingemodell som er et spleiselag mellom utdanningsmyndighetene og arbeidslivet. Gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser, signert 13. april 2012, har partene i arbeidslivet innsett at vi må gjøre noe med dette. NHO og LO har jobbet sammen for å skaffe flere læreplasser i privat sektor gjennom prosjektet Nasjonal Aksjon lærebedrift (2012-2013).