Karriereveiledningen må bli proffere

Nyhet

Publisert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) vil styrke de regionale karrieresentrene slik at de kan bli steder å hente faglig kunnskap for alle som driver karriereveiledning både fra utdannings- og arbeidslivssiden.

Karriereveiledningen må være profesjonell, nasjonal og livslang, sa NHO-direktør Svein Oppegaard til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på et fullsatt NHO-møte.

Stortingsrepresentantene Marianne Aasen fra Ap og Iselin Nybø fra Venstre var sammen med statsråden engasjert i hvordan unge kan få nyttig veiledning samtidig som bedriftene kan få tilgang på enda bedre kompetanse.   

- Men det er ikke mye å finne i partienes forslag til stortingsvalgprogrammer, sa politikkdirektør Svein Oppegaard.  

- Slike lite forpliktende og ikke målbare formuleringer ville vi ha fått i retur i vårt system, fortsatte han.

Dagens karriereveiledning er oppsplittet og under regi av mange aktører. 

- Det er for tilfeldig hvilken kvalitet det i dag blir på veiledningen. Det kan føre til feilvalg for den enkelte, og bedriftene får ikke tak i den kompetansen de trenger. NHO vil vurdere å utvikle en utdanning i karriereveiledning. En sentral del i kompetansen til karriereveilederen er erfaring fra arbeidslivet og oversikt over det regionale arbeidslivet, sa Oppegaard.

En fullsatt sal håpet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ville avsløre regjeringens planer da han fikk ordet på NHOs Morgenkaffe.

Statsråden åpnet med å sette brukeren i sentrum. Det betyr en helhetlig og profesjonell karriereveiledning. Han ville styrke de regionale karrieresentrene slik at de kunne bli steder å hente faglig kunnskap for alle som driver karriereveiledning både fra utdannings- og arbeidslivssiden.

Paneldebatten med Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre viste at det ikke er store skillelinjer i dette spørsmålet. Det er heller ingen grunn til å forvente sterkere forpliktelser i partiprogrammene etter partienes landsmøter denne våren. 

- Det politiske arbeidet med å forberede karriereveiledningen går for tregt og er for lite konkret. Høringene er levert politikerne. Nå må de bestemme seg. Dette har det vært snakket om i 20 år. Vi trenger en nasjonal karriereveiledning og en nasjonal strategi med et næringsliv i stadig endring, sa Oppegaard.

I dag er det slik at noe veiledning skjer på skolen, noe foregår i NAV-regi. 

- En nasjonal plan for å sikre at alle får samme kvalitet på veiledningen betyr at regjeringen må vurdere en egen utdanning i karriereveiledning. Det overordnete og koordinerende ansvaret må ligge i ett departement. Et nettverk av karrieresentere må bli ressurssentre for livslang karriereveiledning, ikke bare for de over 19 år som det blir foreslått i NOUen, understreket Oppegaard.

Les flere saker om kompetanse og utdanning