Lærlinger får praksis i utlandet

Nyhet

Publisert

Gjennom EUs program Erasmus+ kan norske lærlinger få offentlig støtte til å ta deler av utdanningen i utlandet.

– Det en opplevelse man tar med seg resten av livet, sier Kelly Olkoonen (20) til Dagsavisen. Hun var tre måneder på utveksling i Spania. Først fikk hun spansk språkkurs, deretter jobbet hun i en frisørsalong.  

– Jeg lærte mye om samarbeid, ble mer utadvendt og åpen for nye opplevelser og mennesker, sier Olkoonen. Nå jobber hun som lærling ved "På Håret" ved Bærums Verk. 

Kan velge mellom 33 land

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Lærlinger kan velge mellom alle de 28 EU-landene, de tre EØS-landene og Makedonia og Tyrkia. 

- Dette tilbudet er meget attraktivt og lærerikt. Vi oppfordrer lærlingene i våre medlemsbedrifter til å ta slik praksis i utlandet, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Opptil ett år ute

Oppholdet kan vare fra to uker til 12 måneder og inkluderer tilskudd til reise, kost og losji. Lærlinger som vil til Tyskland kan også reise ut gjennom programmet "Gjør det!".

 -Vi ser at den globale økonomien og mobiliteten i kompetansemarkedet berører fagopplæringen i en rekke bransjer. Derfor er det så viktig at også norske fagarbeidere tilegner seg internasjonal kompetanse, og gjerne så tidlig som mulig. Gjennom praksis ved en lærebedrift i utlandet,  får de unik faglig innsikt og erfaringer, sier Turmo.

I tillegg kommer språkkunnskapen godt med. Turmo påpeker at ungdommer som har vært ute, vokser som mennesker og blir gode rollemodeller.

 - Denne muligheten må vi få synliggjort bedre, for det er jo enda en god grunn for ungdom til å velge yrkesfag.