NHO

Innhold

Norge trenger en nasjonal karriereveiledning

#005

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo

I dag er karriereveiledningen fragmentert og i regi av mange aktører. Nå går flere organisasjoner i arbeidslivet sammen og ber om en nasjonal karriereveiledning.

- I årene fremover må flere være forberedt på å skifte jobb eller yrke underveis i karrieren. Kravene til livslang læring og den enkeltes evne til omstilling vil bli enda viktigere, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Det skyldes blant annet teknologiske endringer, nye arbeidsformer og at flere vil stå lenger i arbeidslivet.

Kunnskapsministeren har satt ned et karriereveiledningsutvalg som skal foreslå et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Ni organisasjoner i arbeidslivet har denne uken sendt et brev til utvalget.

Les hele brevet signert NHO, Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke

Bedre utdanningsvalg

Arbeidslivet er i rask endring. Utfordringen med å inkludere unge i arbeidslivet øker, sysselsettingen er lavere enn før og arbeidsledigheten er på vei opp. Lav kompetanse, og spesielt manglende fullført videregående opplæring, er en barriere for å delta i arbeidslivet.

- En velfungerende livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, sier Turmo.

Det er viktig at en slik ordning blir etablert på en måte som støttes i hele arbeidslivet.

En helhetlig livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb og hindre utstøting. Derfor mener organisasjonene at en karriereveiledningen i Norge må innordnes i et nasjonalt rammeverk. Det vil sikre helhet og sammenheng mellom tiltak forankret i de ulike departementene.

Innspillene fra partene i arbeidslivet
  • En nasjonal karriereveiledning: I dag skjer karriereveiledning fragmentert og i regi av flere aktører. Målet bør være å samordne karriereveiledning i et offentlig og helhetlig system.
  • Et system for livslang karriereveiledning må bidra til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv. De som trenger veiledning må settes i stand til å ta informerte valg.
  • Det må inkludere de som er i en utdanningssituasjon, de som er utenfor arbeidslivet, de som er i jobb eller befinner seg i en jobbskiftesituasjon.
  • Tilbudet og tjenesten må kontinuerlig utvikles for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov.
  • Det er viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, NAV og arbeidslivet for bedre å identifisere relevante kompetanse- og veiledningsbehov.
  • En digital veiledning vil kunne utgjøre kjernen i et helhetlig system.
  • Det må legges til rette for at den enkelte skal kunne få personlig tilrettelagt bistand fra en karriereveileder.
  • Det må foretas en gjennomgang av hvilken kompetanse aktører med ulike roller og ansvar for å gjennomføre strategien trenger.
  • Det må vurderes om det bør utvikles en profesjonsutdanning i karriereveiledning. En viktig del av en karriereveileders kompetanse må være erfaring fra arbeidslivet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: