Regjeringen oppretter nye studieplasser, men vi trenger enda flere

Nyhet

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

- Det er bra at regjeringen følger opp de høye søkertallene til høyere utdanning ved å opprette fire tusen nye studieplasser. Men på flere områder trenger vi likevel enda flere, sier direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit.

Behovet er stort på områdene teknologi, matematikk og naturfag.  Som et eksempel hadde 7 126 personer IKT-utdanning som førstevalg i 2020. Det er planlagt bare 2292 studieplasser som gir et gap på 4834 søkere. Dette gapet bør tettes på kort sikt. 

Før korona-krisen var det et udekket behov for kompetanse i næringslivet. Og vi vet at NHOs medlemsbedrifter etterspør kompetanse innen digitalisering og anvendelse av ny teknologi, innovasjon og verdiskaping, endringsledelse, bærekraft, samt datasikkerhet og dataanalyse. 

Videre viser NHOs kompetansebarometer fra 2019 at våre medlemmer etterspør kompetanse på alle utdanningsnivåer, herunder fagskolenivå og høyere utdanning.  Derfor er det veldig bra at regjeringen imøtekommer NHOs budsjettinnspill om økete studieplasser på områder som vil bli avgjørende for vår fremtidig evne til å skape omstilling, konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping. Men vi er langt fra i mål, og blant annet ønsker vi å se at antall fagskolestudenter øker betydelig det neste tiåret og at langt flere skal søke seg til IKT-utdanninger ved høyskoler og universiteter.   

Dette ruster oss til å være med på omstillingen som fremtidens arbeidsliv vil kreve av oss. Vi må styrke dagens næringsliv samtidig som vi må gjennomføre det grønne skiftet.  Norge er et av verdens mest digitaliserte land med en høy digital kompetanse i befolkningen. Men de virkelig store endringene og gevinstene ligger fortsatt foran oss og derfor er nye studieplasser innen IKT, matematikk og naturvitenskap særlig viktig, sier Tveit.