Regjeringen satser på Jenter og teknologi

#205

Isabelle Ringes tester romdrakt på Norsk Romsenter. Foto: Tuva Gaarder Nordlie.

NHO-prosjektet Jenter og teknologi videreføres over hele landet. Det slås fast i regjeringsplattformen til  Høyre, Venstre og FRP.

- Det er viktig og riktig at prosjektet videreføres. Det viser at regjeringen tar på alvor de store utfordringene vi har når det kommer til kjønnsbalansen på teknologiutdanninger, sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Tone Standal Vesterhus.

Med de store omstillingene vi står ovenfor kommer vi til å trenge mange teknologer fremover.

- Da er det helt essensielt at kvinner også tar del i utviklingen. Skal vi ha med de beste hodene og hendene må vi rekruttere teknologer fra hele befolkningen, ikke bare halve, sier Standal Vesterhus.  

Rollemodeller fungerer 

Jenter og teknologi ble startet i 2003 i Agder. I 2016 fikk NHO midler til å gjøre prosjektet til et landsdekkende tiltak. Støtten har blitt videreført for 2017 og 2018, og muliggjør en rekke tiltak som skal bidra til at flere jenter velger en teknologisk utdanning.

I 2017 ble det avholdt en landsdekkende turné der 4000 jenter i ungdomsskolealder fikk møte og høre på rollemodeller innen tekniske yrkesfag, fagskole, høyere utdanning og arbeidsliv.

- Vi bruker unge, kvinnelige rollemodeller som virkemiddel for å inspirere og motivere jenter til å vurdere teknologi som utdannings- og yrkesvei. Vi vet av erfaring av metoden fungerer, og er veldig glade for at regjeringen ønsker å satse videre, sier Standal Vesterhus.  

Punktet i regjeringserklæringen inngår i delkapittel om likestilling, og har følgende ordlyd:

  • Regjeringen vil stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, blant annet ved å gjøre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi» til landsdekkende ordninger.