Rekordmange søkere til høyere utdanning

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør NHO. (Foto: Moment Studio).

Rekordmange har søkt på høyere utdanning i år. - Skal vi lykkes med det grønne skiftet og klare gjenreisingen av Norge etter koronakrisen, så er det kjempeviktig at det satses på kompetanse, sier NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

Over 150 000 har søkt på høyere utdanning i år. Det er en økning på 8,7 prosent, viser tall fra Samordna opptak som ble lagt fram i dag. Og over 9400 har søkt på høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene, som er med i Samordna opptak for første gang.

De rekordhøye søkertallene til universiteter og høgskoler i år forklares blant annet med korona-krisen:

- Dette er jo et alvorlig bakteppe – og som kommer i tillegg til de store omstillingene vi allerede står overfor. At folk nå velger å ta utdanning, vil vi nyte godt av på sikt. Vi trenger det når samfunnet endres, ikke minst for å skape nye jobber etter korona, og for å lykkes i det grønne skiftet, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

Søkertallene viser at det er 2,6 søkere per studieplass.

- Dette indikerer at utdanningsinstitusjonen kan få en kapasitetsutfordring. Her må myndighetene vurdere om det trengs flere studieplasser, særlig innen noen studieretninger.

Økning til informasjonsteknologi

Økningen til realfag er på 12,0 prosent, til teknologifag 5,1 prosent, og til informasjonsteknologi 13,7 prosent.

- Bedriftene trenger ikke minst teknologer, og derfor er disse tallene gledelige. Og IKT går jo inn i alle områder av samfunnet.

- Men vi trenger kompetanse på alle områder. Skal vi få til disse store samfunnsendringene og utnytte de teknologiske mulighetene, trenger vi også samfunnsvitere, jurister og andre. Og vi trenger tverrfaglighet og folk med entreprenørskapskompetanse.

Sundli Tveit ønsker at flere søker seg til fagskoler:

- Disse er etterspurt hos bedriftene våre. Dette er en veldig god mulighet for de som vil gå videre etter fagbrev. Karrieresenterne og karriererådgivere spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

I disse tallene inngår ikke de private fagskolene, som utgjør rundt halvparten av sektoren. Flere av disse melder om sterk økning i antall søknader.

Færre søkere til lærerutdanning

NHO-direktøren er bekymret for nedgangen for lærerutdanningen:

- Det er vanskelig å spekulere i årsakene. Om det er en normalisering etter høye søkertall de siste årene eller annet. Men en god skole er fundamentet for det hele. Derfor er det viktig at mange og gode folk søker seg mot dette yrket.

Hun registrerer også at bildet med mannlige søkere til teknologifag og kvinnelige til helse- og pedagogiske utdanninger, repeteres.

- Vi trenger et bedre mangfold, så dette må vi fortsette å jobbe for å endre. Vi må få flere kvinnelige teknologer, og vi må få flere mannlige lærere.