Rimelig å stille krav til lærerne

Obligatorisk fornying og videreutvikling av kompetanse er vanlig i norsk arbeidsliv. Det bør også gjelde for lærere, mener NHO.

Et nytt regelverk krever at alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk og engelsk skal ha minst ett år fordypning i faget innen 10 år. Det har satt sinnene i kok hos mange, som blant annet hevder at det vil føre til en "avskilting" av lærere med lang erfaring.

NHO mener imidlertid at det er rimelig å stille krav til at lærere også må løfte sin kompetanse over tid, slik Stortinget har bestemt.

- Obligatorisk fornying og videreutvikling av kompetanse er vanlig i norsk arbeidsliv, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo. (Se eksempler lengre ned i saken)

Læreren viktigst for læring

Skolen er næringslivets viktigste leverandør. Derfor er det nødvendig med høyt kvalifiserte lærere. All forskning viser at læreren er viktigst for elevenes læring.

Prinsippet med allmennlærer ble endret med den nye grunnskolelærerutdanningen i 2011. Det er bred politisk enighet om at vi trenger større faglig fordyping.

- Det må vi ta konsekvensen av, mener Turmo.

Har mange år på seg

Han understreker at 10 år på å gjennomføre omstilling er lang tid.

Kunnskapsministeren har også presisert at hvis ikke alle klarer kompetansekravene, vil det bli gitt dispensasjoner. Alle vil beholde jobben med samme stillingsvern.

- NHO har full tillit til at partene her, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og KS, finner fram til gode løsninger. Vurdering av realkompetanse vil kunne være et virkemiddel, sier Turmo.

Eksempler på flere yrkesgrupper med obligatorisk etterutdanning:

Advokater; 80 timer i løpet av fem år
Yrkessjåfører; hvert femte år
Tannleger; 150 timer i løpet av fem år
Revisorer og regnskapsførere; 105 timer pr. tre år