Slik kan du ta vare på entreprenørskap i den nye lærerutdanningen, Statsråd

Studenter snakker sammen.

NHO mener fremtidens lærere må ha entreprenørskapskompetanse. Fotograf: Istockphoto.

Kunnskapsministeren har tatt entreprenørskap ut av den nye femårige lærerutdanningen, men lover likevel å ta vare på temaet i skolen. Høyskolen i Østfold viser hvordan det kan gjøres.

Entreprenørskap i skolen er viktig for å utvikle elevenes kreative evner og lære dem å se nye muligheter. Derfor må fremtidens lærere ha entreprenørskapskompetanse, men for kort tid siden ble det klart at kompetansemålet er tatt ut av forskriftene til den nye grunnskolelærerutdanningen.

I en twittermelding til Torbjørn Røe Isaksen skriver NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund:

"Dumt å prioritere bort entreprenørskap. NHO vil samarbeide og sørge for at dette ikke forsvinner ut av skolen. "

" Det skal på ingen måte ut av skolen", svarer Røe Isaksen.

- Vi synes det er veldig synd at formuleringen "entreprenørskap" er tatt ut som et eksplisitt læringsmål, men nå håper vi at kunnskapsministeren likevel vil finne en måte å sørge for at fremtidens lærere får med seg denne kunnskapen, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

HIØ er et eksempel til etterfølgelse

- For å møte morgendagens utfordringer må lærerutdanningen kvalifisere framtidige lærere som kan ta ansvaret for læring og sosialisering av elever. Elever som senere skal bygge og utvikle privat næringsliv, kulturlivet og offentlig sektor i en framtid vi ikke kjenner, sier Magne Skibsted Jensen.

Han er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold i avdelingen for lærerutdanning. Ungt Entreprenørskap (UE) i Østfold har i flere år samarbeidet tett med lærerutdanningen ved høgskolen.

UE tilbyr undervisningsprogrammer for alle trinn, der elevene for eksempel tas med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet. Der skal de bli bevisst hvilken betydning lokalt arbeids- og næringsliv har for innbyggernes velferd og trivsel.

I dag er det obligatorisk for alle lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold å gjennomføre UEs programmer i egen praksisperiode. I forkant har UE bidratt med forelesninger om entreprenørskap og opplæring i bruk av UEs programmer. Samarbeidet er godt forankret, og entreprenørskap er blitt en obligatorisk del av lærerutdanningen i fylket.

Skibsted Jensen peker på at entreprenørskap i utdanningen kan bidra til å utvikle studenters:

  • Endringskompetanse
  • Samarbeidsevne
  • Kreativitet - men også realisme og handlingskompetanse
  • Faglig kompetanse gjennom autentiske læringserfaringer
  • Evne til kritisk tenking og refleksjon
  • Evne til å løse nye problemer i nye sammenhenger

En vesentlig suksessfaktor for UEs programmer at de gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

Entreprenørskap viktig for at vi skal lykkes

NHO mener det er viktigere enn noen gang at flere lærerutdanninger gjør som Høyskolen i Østfold.

Omstilling og utvikling vil prege situasjonen i fremtiden. Derfor vil elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter være vesentlige bidrag til hvordan vi vil lykkes.

Evne og vilje til å ta initiativ, nytenking og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter er egenskaper som trenes og læres i Ungt Entreprenørskaps opplæringsprogrammer.

- I lærerutdanningen må studentene få innsikt i hvordan skolen kan benytte samarbeidspartneres innsikt og kompetanse. Måten Høyskolen i Østfold har løst dette på, håper jeg kan være et forbilde for flere, understeker Turmo.

Skibsted Jensen er ikke i tvil: Han anbefaler flere høyskoler å gjøre som dem.