Bedriftsintern opplæring (BIO)

Mann med skjegg ser opp i lufta

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.

I forbindelse med corona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Formål med ordningen og hvem som kan søke

Bedrifter med omstillingsproblem som kan søke om tilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening. Det blir kun gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen, eller om opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav.

Tilskuddet skal kun gå til opplæring av egne ansatte. Det blir ikke gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er 100 prosent permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb.

Hvem skal man søke om tilskudd?

Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside.

Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020.