Suksessfull evaluering av Jenter og teknologi

Publisert

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, rollemodell i Jenter og teknologi Farhat Fazli og kultur- og likestillingsminister Abid Raja er fornøyde med resultatet fra evalueringen.

Det siste året har prosjektet Jenter og teknologi blitt evaluert av Vestlandsforsking på oppdrag fra Bufdir. Resultatene er svært positive og viser at prosjektet er en stor suksess, og nå skyter planene i været!

Jenter og teknologi jobber for å informere og inspirere unge jenter med mulighetene som finnes innenfor teknologi og realfag. På denne måten håper de å bidra til at bedrifter får tilgang på kompetanse de sårt trenger, i tillegg til å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Prosjektet skal bryte opp i typiske forestillinger om hvilke utdannings- og yrkesvalg som passer for jenter og gutter, blant annet ved å gjennomføre en nasjonal turné og kampanjedager. Jenter og teknologi er er samarbeid mellom NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. 

Forskningsinstituttet Vestlandsforsking rapporterer i sin evaluering av prosjektet at initiativet fungerer. Gjennom kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse har samtlige målgrupper for Jenter og teknologi – jenter, lærere, foreldre, og rollemodeller bidratt til evalueringen. Rapporten viser at aktiviteter i regi av prosjektet i stor grad treffer jentene godt, og at det gir jenter ny innsikt i teknologiutdanninger og -yrker som mange av jentene ikke får gjennom andre kanaler. Virkemidlene i prosjektet som er å vise frem unge kvinnelige rollemodeller og tilby et fellesskap rundt teknologi har positive virkninger, og gjør veien til teknologi både mer synlig og relevant.

-Dessverre viser tallene at Norge har en sterkt kjønnsdelt utdanningssektor og arbeidsmarked som igjen kan forsterke utdanningsvalg basert på kjønn. Jeg er veldig glad for at evalueringen av Jenter og teknologi viser at Regjeringens tiltak for å rette opp i dette fungerer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Dette er også gode nyheter for NHO som har ledet prosjektet siden 2016. NHOs kompetansebarometer viser en tydelig mangel på tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister og dette er områder med svært lav kvinneandel. Hele 60% av NHOs medlemsbedrifter oppga i 2020 at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, men som følge av Jenter og teknologi legger flere jenter merke til teknologifeltet. - Fremtidens utfordringer krever flere teknologer. Vi trenger at flere jenter velger teknologiutdanning dersom norsk næringsliv skal henge med i utviklingen, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Evaluering viser at unge jenter savner å være hands-on med teknologi. Med bakgrunn i dette lanserer Jenter og teknologi denne høsten bedriftsbesøk over hele landet, der jenter i 9. og 10. klasse kan få besøke en lokal bedrift og få praktisk erfaring og spennende møter med teknologi. – Vi gleder oss masse til å presentere bedriftsbesøkene! Nå skal unge jenter fra hele Norge få løse virkelighetsnære utfordringer og lære om hvordan lokale bedrifter bidrar til samfunnet med spennende og bærekraftig teknologi, sier prosjektleder i Jenter og teknologi Karoline Løvall.

Se hele evalueringen av Jenter og teknologi