Ungdom: Dumt å velge bort oljen!

Nyhet

Publisert

Nina Solli

Regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

Søkertallene til høyere utdanning viser en nedgang i søkningen til petroleumsfag. Det er dårlig nytt for mange bedrifter i oljeklyngen i Asker og Bærum.

- Bedriftene vil trenge ungdom med kompetanse innen petroleum og oljerelaterte fag. Dette er gode jobber med høyt lønnsnivå, sier Solli.

- Ungdommers valg av utdanning blir påvirket av svingninger i økonomien, Vi har i lang tid lest om hvordan oljerelatert virksomhet har jobbet med omstilling og nedbemanning. Likevel; omstilling blir normalen i bedriftene, vi må leve med endringer, og det vil fremdeles være behov for ungdom med kompetanse innen olje- og petroleumsfag.

I over 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen vært motoren i norsk økonomi. Fremdeles ligger over 60 prosent av olje- og gassressursene under havbunnen. Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2017 er anslått til over 150 milliarder kroner (SSB). Det vil foregå olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel i lang tid framover, og de teknologitunge bedriftene i oljeklyngen rundt Oslofjorden vil trenge ny kompetanse for å utvikle seg videre.

- Det er mennesker sysselsatt i olje og gassindustrien i alle fylker i Norge. Oljeklyngen i Akershus er blant landets største, tett etter Rogaland og Hordaland, sier Solli.

- Vi skal jobbe smartere i framtiden, og oljerelaterte virksomheter i Asker og Bærum vil trenge folk med oppdatert kompetanse. Noen bedrifter har allerede begynt å ansette igjen etter en periode med innstramminger og kutt i både budsjetter og antall ansatte.
Norges ekspertise på offshoreteknologi er unik i verdenssammenheng. Olje- og gassindustrien er teknologidrevet, og det er behov for mange typer yrkesgrupper. I årene som kommer vil det være et spesielt behov for realister og teknologer og mennesker med fagbrev. Bransjen er blant internasjonal og gir også spennende karrieremuligheter.
Så ungdom, tenk dere om en gang til, det er behov for dere i norsk oljevirksomhet og i de tilhørende teknologiske bedriftene, avslutter Solli.

Les flere saker om kompetanse og utdanning