Vi trenger en større gründerkultur på universitetene og høyskolene

#005

Mann og dame på jobb.

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for næringslivets evne til omstilling. Norsk Studentorganisasjon etterlyser en større gründerkultur i akademia, og får støtte fra NHO.

Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap er viktig for næringslivets evne til omstilling.

- Norges fremtidige konkurransekraft er avhengig av at vi satser stort på forskning, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Fokus på nytenkning må begynne allerede på skolebenken

- Universitetene og høyskolene er i dag ikke gode nok til å utdanne kandidater som har tilstrekkelig evne til å tenke innovasjon, sier Susann Strømsvåg, fagpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Hun mener vi trenger en større gründerkultur på universitetet og høyskolene, og mer samarbeid med næringslivet. Det er NHO enig i.

- Studentene må utfordres til å tenke innovativt innenfor sine fagområder – gjerne i tett dialog med næringslivet, sier Oppegaard.

- Gjør mye allerede

- Vi har mye fokus på dette på NTNU, sier Johan Hustad, prorektor for nyskaping ved NTNU.

Han ser også en endring hos studentene, dere flere nå har interesse for gründerskap, og ønsker å lære om dette.

Utfordrer bedriftene

- Kongsberggruppen jobber for å utnytte kunnskapen til studentene om ny teknologi og deres evne til å tenke nytt, sier Sverre Gotaas, Group Vice President Innovation i Kongsberggruppen.

Han mener problemet vel så mye ligger hos bedriftene, som har sine faste måter å tenke på, og ikke benytter seg godt nok av studentens sult etter å tenke nytt.

Mye bra i gründerplanen

Utdanningssystemet er sentralt for å fremme entreprenørielle ferdigheter, innovasjonsevne og kultur for entreprenørskap. NHO mener det er mye positivt i gründerplanen regjeringen nå har lagt frem. Blant annet er det satt av nye midler til FORNY2020.

25 millioner kroner vil gå til å utvikle en stipendordning for å fremme studententreprenørskap og motivere studenter og stipendiater til å bli gründere.

- Dette er en grei start og et virkemiddel vi mener bør bli permanent, sier Oppegaard.

Les også: NHOs reaksjoner på regjeringens gründerplan

Han mener det også er positivt at regjeringen i gründerplanen legge vekt på å utvikle relevante studietilbud, blant annet erfaringsbaserte mastere i entreprenørskap, samt øker tilskuddet til Ungt Entreprenørskap.

Fredag var det Frokostseminar i regi av NHO, der aktører fra næringlivet, akademia og politikere diskuterte hvordan universitetene og høyskolene legger til rette for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.