Oppfordrer unge til å ta utdanning som gir jobb

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

- Velg noe du synes er spennende og tenk på hvordan du ser for deg at du vil bruke kompetansen i ditt videre bidrag i arbeidslivet. De fleste utdanninger kan brukes langt bredere enn man kanskje først tenker, og man bør ha de store sammenhengene for øyet, sier Sundli Tveit.

- Fremtidens næringsliv er avhengig av at bedriftene får tak i folk med kompetansen de trenger, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

I dag er det søknadsfrist for høyere utdanning. NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Utdanning er avgjørende for at næringslivet skal være i front også i fremtiden.

- Generelt er det økende behov for kompetanse på alle utdanningsnivåer, og tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og nærings- og arbeidsliv er viktig for å sikre relevans i utdanningene. Det er noe å se etter når man velger studie, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Utdanning og kompetanse sikrer konkurransekraft

Sundli Tveit mener det er avgjørende at studenter tilegner seg ferdigheter for fremtidens arbeidsliv:

- Det blir et stort behov for ferdigheter som tverrfaglighet, entreprenørskap og nytenkning, kreativitet og samarbeid. Faglig tyngde kombinert med disse ferdighetene vil bli viktig fremover.

- Utdanning og kompetanse er grunnlaget for å utvikle næringslivet, og avgjørende for at vi skal kunne omstille næringslivet og sikre konkurransekraft fremover. Jeg tenker at i usikre tider med rask teknologisk utvikling er utdanning noe av det sikreste du kan satse på, fortsetter Sundli Tveit. 

Råd til fremtidige studenter

Den tidligere rektoren fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har også noen gode råd til kommende studenter som ikke vet hva de skal velge:

- Velg noe du synes er spennende og tenk på hvordan du ser for deg at du vil bruke kompetansen i ditt videre bidrag i arbeidslivet. Norge og verden står overfor store omstillinger for å nå klima- og bærekraftsmålene. Hva blir ditt bidrag? De fleste utdanninger kan brukes langt bredere enn man kanskje først tenker og man bør ha de store sammenhengene for øyet, avslutter Sundli Tveit. 

Les mer: 

Kompetanse og utdanning