Vi må lære hele livet

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO. Foto: Eva Helen Storm Hanssen.

Regjeringens kompetansereform er klar – Aldri har etter- og videreutdanning og livslang læring vært viktigere, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

- Vi må skape mer og inkludere flere, sa statsminister Erna Solberg under fremleggingen av kompetansereformen "Lære heile livet". Sammen med utdanningsminister Henrik Asheim la de frem ambisjonene for meldingen; ingen skal gå ut på dato og flere skal kunne stå i jobb lenger.

– Dette er startskuddet på at vi nå jobber sammen for å skape et bærekraftig arbeidsmarked og nødvendig kompetanse for bedrifter. Det handler om å ruste Norge for fremtiden, også etter koronakrisen er over, sier Sundli Tveit.

Regjeringen har tatt med innspill fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene under arbeidet med kompetansereformen:

- Det er veldig positivt at Regjeringen er tydelig på at man vil videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få til et best mulig og fremtidsrettet trepartssamarbeid i kompetansepolitikken, sier Sundli Tveit.

Næringslivet trenger riktig kompetanse

I NHOs Kompetansebarometer 2019 meldte 6 av 10 av NHOs bedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte.

Mye har skjedd siden forrige kompetansereform rundt årtusenskiftet. Særlig teknologiutviklingen har store konsekvenser på nær sagt alle områder, og både informasjonstilgangen, arbeidsmetoder og forretningsmodeller endres som følge av dette.

- Skal vi få til livslang læring i praksis, må etter- og videreutdanningssystemet bli en integrert del av kunnskapssektoren. Dette innebærer ikke bare faktiske systemtilpasninger, men også en mental endring i hvordan vi tenker rundt utdanning og kompetanse. Med den utstrakte digitaliseringen vi nå har, har vi et veldig godt utgangspunkt for å tenke nytt på denne helheten. Det er veldig bra at Regjeringen vil bidra til å skape flere fleksible utdanningstilbud, sier Sundli Tveit.

Bærekraftig fremtid

Politikkdirektøren i NHO peker på at reformen er en viktig del av arbeidet med å ruste Norge for å løse store samfunnsproblemer:

– klimakrisen, lønnsomme, bærekraftige jobber som finansierer velferdsstaten og arbeid til alle. Kompetansereformen er et viktig ledd for å skape en bærekraftig fremtid.

Regjeringen legger opp til flere måter for å bygge kompetanse, blant annet med en egen plattform for kompetanse. I tillegg skal flere universiteter og høgskoler kunne tilby relevante kurs:

- Fleksible og modulbaserte tilbud er avgjørende, og det er inspirerende å se hvordan for eksempel BI og Høyskolen i Kristianna allerede tilbyr korte kurs og emner. Vi ønsker satsing og samarbeid på dette nå for å få tilbud og etterspørsel til å møtes mest og raskest mulig – Det er derfor veldig bra at Regjeringen vil ta initiativ til å utvikle en digital kompetanseplattform, sier Sundli Tveit.