- Veldig bra at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Det er nødvendig at regjeringen nå forlenger kompensasjonsordningen til også mars og april. Men fordi bedriftene trenger forutsigbarhet bør ordningen vare så lenge bedriftene er forhindret fra å drive normalt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Det er flere bedrifter som ikke er omfattet av kompensasjonsordningen – blant annet en del vekst- og gründerselskaper. De må også få kompensasjon. I tillegg må flere faste kostnader kompenseres, som for eksempel kostnader knyttet til smitteverntiltak, renhold og for varer som må destrueres på grunn av smitteverntiltak, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Med strenge smitteverntiltak blir flere bedrifter nødt til å permittere, og dette innebærer store kostnader. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikke overlate kostnadene til den enkelte bedrift. NHO mener derfor at arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med permittering, må vesentlig ned. I tillegg mener vi at permitteringsperioden må utvides ut september 2021, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid som igjen understreker at Sunne bedrifter trenger forutsigbarhet for å komme gjennom krisen. Det handler om å beholde og bevare arbeidsplasser.

 NHO om permitteringsregelverket

  • Permitteringsperioden må utvides ytterligere fra 52 uker til ut september, som en unntaksordning knyttet til koronapandemien og smitteverntiltak. Deretter tilbake til 52 uker. 
  • Arbeidsgiverperiode 1 må reduseres til to dager. Sekundært bør permitteringskostnader for arbeidsgiverperiode 1 legges inn i Kompensasjonsordningen. 
  • Arbeidsgiverperiode 2 på fem dager bør tidligst innføres 1. juni.
  • NAV må i samarbeid med arbeidsgiver (og gjerne tillitsvalgte) stille krav til kompetansehevende aktivitet hos den permitterte ved langvarig permittering