NHO

Innhold

11 punkter gjør livet lettere for bedriftene

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid har møtt bedrifter over hele landet der de forteller hvilke punkter som er særlig viktige for å skape arbeidsplasser.

- Det er særlig 11 punkter som er viktige for bedriftene når de skal skape nye arbeidsplasser. Det viste seg da NHO hadde samlinger med små og store medlemsbedrifter over hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Under NHOs Årskonferanse og senere er det viktig at politikerne lytter til hva bedriftene trenger for å realisere mulighetene som finnes. Jobber er nøkkelen til absolutt alt. Dette må politikerne jobbe tett med oss for å få til, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, sier Almlid.


11 punkter for å skape jobber
 1. Svar på næringslivets kompetansebehov
 2. Ta i bruk naturressursene
 3. Infrastruktur er avgjørende for verdiskaping
 4. Sats på reiselivet
 5. Ubenyttet potensial i data og teknologi
 6. Gjennomfør et grønt energiskifte
 7. Bedriftene mangler risikokapital
 8. Mer samarbeid for sterkere regioner
 9. Savner politikere fra næringslivet
 10. Styrt lokal verdiskaping
 11. Næringspolitikken må stimulere til vekst i hele landet 

Les mer
Bedriftene må også være bærekraftige