Foto:

5 grunner til større kommuner

Kristin Skogen Lund og Jan Tore Sanner sitter og snakker sammen.

Kristin Skogen Lund og Jan Tore Sanner møtes før et seminar om større kommuner under Arendalsuka 2015. Foto:

- Større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Dagens mange småkommuner gir unødvendig byråkrati og det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng. Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

NHO mener Norge bør gå fra 428 til 77 kommuner. 

Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare. 

– Det er nå vi skal se mot 2050. Da må vi innse at så små kommuner ikke har befolkningsgrunnlag for å ivareta befolkningen som blir værende igjen. Nå har de muligheten til å sikre fremtiden, sier Kristin Skogen Lund.

Fem grunner til større og sterkere kommuner: 

 

1. Effektiv og miljøvennlig arealbruk

Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng. Da kan man for eksempel lettere konsentrere bolig- og næringsutvikling rundt kollektivknutepunkt. Det gir kortere reisevei, flere boliger og mindre bilkjøring. Dette er bra for bedrifter, ansatte og miljøet. 

2. Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet

Kommunens oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

3. Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging

Når bedriften skal planlegge nye anlegg eller endre virksomheten slipper den ulike planregimer innenfor samme region.

4. Mer robuste kommuner

Større kommuner er mer robuste for uforutsette hendelser. Kommunene har dermed også større muligheter til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.

5. Effektiv ressursbruk

Større kommuner gir grunnlag for mer effektiv ressursbruk og bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

Hvorfor ønsker næringslivet en ny kommunestruktur?

 • Bedriftene er avhengig av gode offentlige tjenester – de offentlige tjenestene blir bedre med større og mer slagkraftige kommuner.

 • Mange bedrifter driver på tvers av dagens kommunegrensene. De må forholde seg til mange areal- og planregimer og tekniske etater. Det gjør prosessene tidkrevende og uforutsigbar.

 • Dagens oppflisete kommunekart er tilpasset forholdene vi hadde for 50 år siden. 

 • I dag stiller bedriftene og innbyggerne større krav til kompetanse og koordinering.  En bo- og arbeidsregion bør bestå av en stor kommune.  Det blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng.  Det hindrer raskere klarering av næringsarealer og utbygging av kollektivtransport og boliger. 
Støtter NHO tvang?
 • Et vedtak i nasjonalforsamlingen er ikke tvang – det er demokrati.  En fornuftig demokratisk reform vedtas av representanter fra alle kanter av landet som kjenner godt til de lokale forhold.

 • Det beste er om kommunene selv finner ut at det er gunstig å slå seg sammen.   Men så langt har det ikke vært mange eksempler å skryte av.
   
 • Det kan ikke være sånn at den som vil gå kortest, og bruke lengst tid, skal bestemme tempoet.

 • Det er få om noen eksempler internasjonalt på at slike reformer løses av kommunene alene. 

 • De nasjonale politikerne må ikke gjemme seg for å ta ansvaret for å skjære igjennom.  Særlig når de aller fleste etter hvert mener det er best med færre kommuner her i landet.