NHO

Innhold

Åpenhet har hindret nye cyberangrep

#205

Jo fortere man deler erfaringer med cyberangrep, jo før kan andre reagere.

Løsepengeviruset LockerGoga lammet Norsk Hydro i mars. På sikkerhetskonferansen 19.september får vi høre at Hydros åpenhet i etterkant trolig hindret nye angrep på andre virksomheter.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og NHO-sjef Ole Erik Almelid besøkte nylig Hydro for å bli orientert om cyberangrepet, samt for å diskutere hvordan næringsliv og staten kan jobbe med informasjonsdeling om digitale trusler og cyberangrep.

Det klare budskapet fra Tybring-Gjedde i etterkant av møtet er at åpenhet er viktig.  Åpenhet om slike angrep virker forebyggende fordi jo fortere man deler, jo før kan andre reagere og stoppe lignende angrep.

19.september står Norsk Hydros Chief Information Officer, Jo De Vliegher på scenen under sikkerhetskonferansen for å fortelle hvordan Hydro håndterte og organiserte hendelsen, og hvordan de tok i bruk eksisterende erfaring og planverk. Videre vil han presentere sine anbefalinger for andre virksomheter.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: