Bedriftene kan få kompensasjon svært raskt

Penger

Digital behandling gjør at kompensasjonsstøtte til rammede bedrifter kan bli utbetalt i løpet av få dager.

Bedriftene kan få kompensasjon for pandemien i løpet av tre dager hvis søknaden innfrir alle krav, opplyste Brønnøysundregisteret på NHOs digitale medlemsmøte 14.januar.

Mandag 18.januar klokka 08.00 åpner portalen for den nye kompensasjonsordningen for næringslivet og vil gjelde for perioden september 2020 – februar 2021.  Alle interesserte bedrifter må gå inn på adressen:

https://kompensasjonsordning.brreg.no/

På NHOs medlemsmøte gikk Are Trælvik og Christian Iversen fra Brønnøysundregistrene gjennom de viktigste punktene som bedriftene må vite noe om når de skal søke om kompensasjon for fallende omsetning som følge av koronaen. 

Etter å ha gått inn på nettsiden kommer man inn til et-alt inn-skjema som skal fylles ut.  Det er veldig praktisk at det ligger en veiledning i skjemaet  for hvert enkelt punkt.  Det første man bør gjøre er å trykke på feltet "Kan ditt foretak få tilskudd?".  4.januar ble det også åpnet en veiledningstjeneste på telefon med nummer: 75 00 75 05.

Bedriftene må være oppmerksom på er at det i forkant kreves at opplysningene bekreftes av en godkjent regnskapsfører eller revisor.

Viktige krav i søknadsskjemaet
  • det er registrert et omsetningsfall som følge av koronaen på minst 30 prosent i forhold til perioden før 1.mars 2020.
  • bedriften er skattepliktig til Norge
  • bedriften er registrert før 1.mars 2020
  • bedriften har ansatte
  • den som sender inn søknad må være registrert med en nøkkelrolle for bedriften i registrene
  • man må ha oppfylt og betalt betalingspliktene som at alle skatter og avgifter må være betalt før 1. mars 2020.

Kompensasjonen gjelder faste og uunngåelige kostnader.

Til slutt kan man gå inn på kalkulatoren "Så mye tilskudd kan du få".

Hvis alle postene er korrekt utfylt - slik at man har krav på støtte - kan man vente seg en tilbakemelding i form av et vedtaksbrev nærmest umiddelbart og en utbetaling på konto i løpet av to – tre dager.

Se også vår veileder: Kompensasjon til foretak for tapt omsetning

NHOs posisjon

På samme medlemsmøte klargjorde NHOs Lasse Billington noen av NHOs viktigste posisjoner rundt kompensasjonsordningen.

Det avgjørende må være hvor hardt bedriften er rammet av korona, ikke hvilke bransjer, eller hvor i landet du holder til.  Kompensasjonene må også bli gitt uavhengig av fastsatte rammer for totalen, men igjen av situasjonen i den enkelte bedrift.  Dette har NHO fått gjennomslag for nå. 

NHO har også arbeidet hardt for å redusere arbeidsgiverperioden til to dager i permitteringstiden.  Kompensasjonsgraden må også økes til 85 prosent der den nå er 80 prosent.

NHO arbeider også for å bedre dagens ordning for gründere som i dag ofte kommer skjevt ut. 

Kontakt gjerne Lasse Billington på lasse.billington@nho.no.

Opptak av medlemsmøte 14. januar om kompensasjonsordningen