NHO

Innhold

Bedrifter kan bli tvunget til å si opp ansatte

#205

Nina Melsom er NHOs direktør for arbeidsliv.

- Også bedrifter som mottar støtte via kompensasjonsordningen kan av økonomiske grunner være tvunget til å si opp ansatte, sier direktør for arbeidsliv i NHO Nina Melsom.

- NHO har et overordnet mål om å redde flest mulig sunne bedrifter.  Men samtidig må bedrifter drive sunt og forsvarlig, og dette kan innebære nødvendige oppsigelser.  Derfor blir forbud mot oppsigelser et umulig krav å etterleve.

Arbeiderpartiet og enkelte andre partier på Stortinget har tatt til orde for at bedrifter ikke kan motta støtte via kompensasjonsordningen hvis de måtte gå til oppsigelser.

- NHO mener at en bedrift selvsagt skal ta hensyn til arbeidstakernes interesser og hvordan disse blir rammet av en eventuell oppsigelse. Det er grunnen til at vi er opptatt av en god kompensasjonsordning.  Samtidig vil det ikke være riktig å gjøre ordningen avhengig av at en bedrift ikke skal gå til oppsigelser. En bedrift er til enhver tid forpliktet til å tilpasse kostnadene til sin inntjeningsevne. En bedrift skal driftes økonomisk forsvarlig. Ved vurderingen må ledelsen ikke bare se på bedriftens nåsituasjon. Det er også viktig at bedriften foretar grep i tide, slik at ikke hele virksomheten, og alle arbeidsplasser, settes i fare. Av den grunn er det også relevant å vurdere hvordan fremtiden ser ut. For å gjennomføre forsvarlig drift kan det altså være påkrevet å redusere bemanningen, sier Melsom.