NHO

Innhold

CO2-håndtering tilbake på sporet

Bilde av NHO-direktør Ole Erik Almlid

NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- NHO er glad for at fullskalaprosjektet for CO2-håndtering er tilbake på sporet igjen, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid. - Nå trengs full fremdrift mot investeringsbeslutning i inneværende stortingsperiode.

Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett å gjennomføre forprosjektering for inntil to CO2-fangstanlegg, med transport- og lagerløsninger. Fangstprosjektet ved Norcems sementfabrikk i Brevik tas videre. Også forprosjektet ved Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo skal videreføres, dersom kvalitetssikringen tilsier det.

Viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, mener det er gode bidrag for å nå klimamålene og skape norske arbeidsplasser om to karbonfangstprosjekter tas videre:

- En fersk rapport viser at storskala karbonfangst og -lagring (CCS) kan gi Norge titusener nye arbeidsplasser. Alle veikart frem mot et lavutslippssamfunn sier at CCS er nødvendig for å nå Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen av kloden. Da mener NHO det er helt riktig å satse her, der Norge har gode fortrinn, blant annet med Nordsjøen som CO2-lager, sier Almlid.

- Vi savner en bredere omtale av verdiskapingspotensialet og de industrielle mulighetene ved en tidlig satsing på CO2-håndtering i Norge.

Han understreker derfor at Stortinget må stadfeste nødvendigheten av to anlegg, og at det følger tilstrekkelige midler i forprosjekteringsfasen.

Investeringsbeslutningen om fullskala karbonfangst og -lagring (CCS) er utsatt og anslått å skje i 2020-21.

- Vi er bekymret for denne utsettelsen, men forutsetter at Regjeringen holder god fremdrift og at investeringsbeslutningen tas i inneværende stortingsperiode.

Sukkeravgift

- Det er uheldig at Regjeringen ikke lytter til bedriftene som opplever negative konsekvenser av avgiftsøkningene for alkoholfrie drikkevarer, sukkervarer og sjokolade. Bedrifter melder at de må kutte i virksomhetene, om dårligere lønnsomhet og usikkerhet om investeringer. Vi forventer at Stortinget rydder opp i dette, sier Almlid.

Pengebruken

- Budsjettallene viser at norsk økonomi går bedre, sier Almlid.

Han viser til at ledighetstallene er nedjustert og at sysselsettingstallene er justert opp.

- Det stemmer med den virkeligheten vi ser utenfor vinduene våre og som våre medlemmer forteller oss om. Det er bra at Regjeringen ikke lar seg friste til å benytte anledningen til å blåse opp utgiftene og bruke mer oljepenger.