NHO

Innhold

Dette gjør NHO i Arendalsuka

#205

Slik blir Næringslivets Hus i Arendal. Foto: NHO

Fremtidens næringsliv og hvordan digitaliseringen treffer arbeidslivet. Det er bare to av mange spennende arrangementer fra NHO-fellesskapet under Arendalsuka i år. Få oversikten her.

De fleste av NHO-fellesskapets arrangementer vil skje i Næringslivets hus ved Kanalplassen og Pollen i Arendal. Her har NHO, Norsk Industri, Energi Norge, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, NBF, Nelfo, BNL, NHO Reiseliv og Sjømat Norge aktivitet fra morgen til kveld fra mandag til torsdag under uka. 

NHO vil i år spesielt vektlegge disse temaene:
  • NHO vil under Arendalsuka lansere den første rapporten fra NHOs arbeid med veikart for fremtidens næringsliv. Rapporten er utarbeidet av Sintef, og beskriver nye verdikjeder Norge har forutsetninger for å etablere. 
  • NHO, LO og Arendalsuka arrangerer debatt om hvordan vi gjennom etter- og videreutdanning kan lukke kompetansegapet som digitaliseringen har medført.
  • I forkant av kommunevalget har NHO en rekke arrangementer om næringsliv og offentlig sektor.
  • En annen satsing i Arendalsuka i år er internasjonalt samarbeid, der vi har to egne arrangementer og deltar i ett i hovedprogrammet om EØS-avtalen.
  • Vi tar også opp hvordan arbeidskraftbehovet i bedriftene varierer, og hvordan bedriftene skal håndtere behovet for arbeidskraft som ikke passer inn i faste ansettelser.
Her er en liste over NHO-arrangementene:
Veikart for fremtidens næringsliv
Etter- og videreutdanning
Næringsliv og offentlig sektor
Internasjonalt samarbeid - EØS
  • Internasjonalt samarbeid under press med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NHO-sjefen.
  • Klarer vi oss best sjøl? Er EØS-avtalen død og internasjonalt samarbeid truet? NHO-sjef Ole Erik Almlid deltar i debatt i hovedprogrammet om EØS-avtalen.
  • Klimasamarbeid - nyttig fleksibilitet eller stram tvangstrøye? NHO varmer opp til EØS-debatten i kulturhuset med en ungdomspolitikerdebatt der vi tar for oss klimasamarbeidet med EU.

Arbeidsliv
Småbedriftsdagen
  • Småbedriftsdagen: mer vekst for SMB ser vi på hvordan Arendal kommune legger til rette, og utfordrer næringsministeren og andre næringspolitikere på hvordan småbedriftene kan få en enklere hverdag. 
  • Om kvelden fra kl 20 er det småbedriftstreff i puben i Næringslivets hus, der Sol Heilo underholder.
Yrkesfag
Andre arrangementer i Næringslivets hus
Organisasjoner i NHO-fellesskapet med andre baser