NHO

Innhold

Dette gjør NHO i Arendalsuka

#205

Slik blir Næringslivets Hus i Arendal. Foto: NHO

Fremtidens næringsliv og hvordan digitaliseringen treffer arbeidslivet. Det er bare to av mange spennende arrangementer fra NHO-fellesskapet under Arendalsuka i år. Få oversikten her.

De fleste av NHO-fellesskapets arrangementer vil skje i Næringslivets hus ved Kanalplassen og Pollen i Arendal. Her har NHO, Norsk Industri, Energi Norge, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, NBF, Nelfo, BNL, NHO Reiseliv og Sjømat Norge aktivitet fra morgen til kveld fra mandag til torsdag under uka. 

NHO vil i år spesielt vektlegge disse temaene:
 • NHO vil under Arendalsuka lansere den første rapporten fra NHOs arbeid med veikart for fremtidens næringsliv. Rapporten er utarbeidet av Sintef, og beskriver nye verdikjeder Norge har forutsetninger for å etablere. 
 • NHO, LO og Arendalsuka arrangerer debatt om hvordan vi gjennom etter- og videreutdanning kan lukke kompetansegapet som digitaliseringen har medført.
 • I forkant av kommunevalget har NHO en rekke arrangementer om næringsliv og offentlig sektor.
 • En annen satsing i Arendalsuka i år er internasjonalt samarbeid, der vi har to egne arrangementer og deltar i ett i hovedprogrammet om EØS-avtalen.
 • Vi tar også opp hvordan arbeidskraftbehovet i bedriftene varierer, og hvordan bedriftene skal håndtere behovet for arbeidskraft som ikke passer inn i faste ansettelser.
Her er en liste over NHO-arrangementene:
Veikart for fremtidens næringsliv
Etter- og videreutdanning
Næringsliv og offentlig sektor
Internasjonalt samarbeid - EØS
 • Internasjonalt samarbeid under press med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NHO-sjefen.
 • Klarer vi oss best sjøl? Er EØS-avtalen død og internasjonalt samarbeid truet? NHO-sjef Ole Erik Almlid deltar i debatt i hovedprogrammet om EØS-avtalen.
 • Klimasamarbeid - nyttig fleksibilitet eller stram tvangstrøye? NHO varmer opp til EØS-debatten i kulturhuset med en ungdomspolitikerdebatt der vi tar for oss klimasamarbeidet med EU.

Arbeidsliv
Småbedriftsdagen
 • Småbedriftsdagen: mer vekst for SMB ser vi på hvordan Arendal kommune legger til rette, og utfordrer næringsministeren og andre næringspolitikere på hvordan småbedriftene kan få en enklere hverdag. 
 • Om kvelden fra kl 20 er det småbedriftstreff i puben i Næringslivets hus, der Sol Heilo underholder.
Yrkesfag
Andre arrangementer i Næringslivets hus
 • Energi Norge har flere arrangementer der elektrifisering og grønn energi er gjennomgangstema. Les om Energi Norges arendalsukaprogram her.
 • Norsk Industri har ungdomspolitikerdebatt om industripolitikkens fremtid, og er blant annet innom havbruk, kompetanse og CO2-håndtering.
 • Nelfo tar blant annet opp elektrifisering, om forbrukeres fleksibilitet kan redusere investeringsbehov i kraft, og digitalisering av samferdsel. Les Nelfos arendalsukaprogram her.
 • NHO Mat og Drikke ser grensehandelen opp mot norske arbeidsplasser, og ser på muligheten for økt bærekraftig matproduksjon. Les NHO Mat og Drikkes arendalsukaprogram her.
 • NHO Service og Handel skal se på jobbskapingspotensialet i netthandel, seriøsitet i anskaffelser, og har flere arrangementer om offentlige velferdstjenster.
 • Norges bilbransjeforbund ser på grønn omstilling, og blant annet på samarbeidet mellom staten og bransjen. Se Norges bilbransjeforbunds arrangementer på arendalsuka.no.
 • NHO Luftfart inviterer til diskusjon med blant andre samferdselsministeren om flyskam. Les om arrangementet på Arendalsuka.no.
 • NHO Reiseliv er medarrangør for småbedriftsdagen og spør hvorfor 16-åringers førstevalg skal styre dimensjoneringen av videregående opplæring. Les om arrangementene på arendalsuka.no.
 • Sjømat Norge drar til Arendalsuka for å diskutere næringsutvikling og ulike temaer innenfor miljø og klima, blant annet elektrifisering av næringen. Les om Sjømat Norges arendalsukaprogram her.
 • Byggenæringens landsforening tar opp sirkulær økonomi og kvinners yrkesvalg og er med på småbedriftsdagen. Les om arrangementene.
 • NHO Transport har seminar om smartere offentlige innkjøp innenfor transportsektoren. Les mer om arrangementet her. 
 • Puben i 2. etg er næringslivets sosiale base under Arendalsuka fra mandag til onsdag, med overføring av partilederdebatten på mandag, og SMB-pub med Sol Heilo-konsert tirsdag. Restauranten i første etasje er åpen for matservering ute hele dagen, og inne også når NHO-fellesskapets arrangementer avsluttes ca kl 16.
Organisasjoner i NHO-fellesskapet med andre baser

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: