Foto:

Forenkling: Frivillig å ha varamedlemmer

avtale

Aksjeselskaper må ha et styre, men kravet om å ha varamedlemmer har falt bort. (Foto: Istock). Foto:

Alle aksjeselskaper må ha et styre, med minst ett medlem. Men det er frivillig om man vil ha varamedlemmer i styret.

Før 1. juli 2013 måtte styret ha minst ett varamedlem, hvis det bare var ett eller to ordinære styremedlemmer.

Det kravet gjelder ikke lenger. I mange mindre selskaper var det vanlig å velge familie, venner og bekjente som varamedlemmer, bare for å tilfredsstille loven.

Eiere bør alltid vurdere hvordan styret bør være sammensatt. Hvis selskapet allerede har varamedlemmer, men man finner ut at det egentlig ikke er nødvendig, er det en ganske enkel sak å velge dem ut igjen (hvem som er registrert som styremedlemmer finner du enkelt her.

1. Eierne bestemmer i generalforsamling hvem som skal sitte i styret. Velger man ut varamedlemmer, trenger man en protokoll for å dokumentere dette. Hvis bedriften er medlem i NHO, kan vi sende et utkast til en slik protokoll, send oss en e-post til adressen nederst på siden.

2. Denne endringen i styret må meldes til Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Det gjør man ved å sende inn skjemaet "Samordnet registermelding", enten via Altinn eller på papirskjema. Altinn er mest effektivt, der kan man laste opp den underskrevne protokollen (som du må ha først må ha scannet og gjort tilgjengelig på datamaskinen).

Du logger deg på Altinn fra denne siden. Det er bare noen få trykk som er nødvendig for å registrere endringen, og det er stort sett selvforklarende.