Helseforetak endrer praksis etter NHO-kritikk

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes, advokat i NHO. Fotograf: Moment studio.

Det statlige helseforetaket Sykehusinnkjøp endrer sin praksis om anbudskonkurranser, etter kritikk fra NHO. Nå får frittstående hoteller de samme muligheter som større kjeder. – Viktig for alle SMB-bedrifter.

Det var NHO Reiseliv som reagerte da hotellkjeden De Bergenske ikke fikk slippe til i et anbud om en hotellavtale for Helse Bergen. De opprinnelige kriteriene gjorde at kun de tre største hotellkjedene i landet var kvalifisert til å levere tilbud.

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes tok frem kraftuttrykk i Bergens Tidende om saken:
– Jeg er drittlei statlige etater som bare går etter store kontrakter, sa hun, og fortsatte – I NHO er vi ikke opptatt av hvem som vinner, men vi er opptatt av at alle skal få stille til start.

Nå sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp at de ønsker å se på hvordan fremtidige anskaffelser på en bedre måte kan ivareta små og mellomstore bedrifter.

- Vi er glade for foretaket ønsker å la de frittstående hotellkjedene slippe til i anbudskonkurranser, og vi håper denne saken vil få betydning for andre statlige foretak, sier Gjønnes.

- Vi er positive til at statlige foretak profesjonaliserer sine innkjøpsrutiner, men Staten har et særlig ansvar for at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan bidra som leverandører til statlige virksomheter. De små og mellomstore bedriftene står for nesten halvparten av verdiskapingen i Norge, og er sentrale for velferd og lokalt samfunnsliv, sier Gjønnes.

Les mer om saken hos NHO Reiseliv

Les mer om saken hos Sykehusinnkjøp