Hvem er årets vertskommune?

NHO & KS vil sammen overrekke prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars 2021. Fristen for å nominere er 27. januar.

- Samarbeidet mellom NHO og KS i å kåre årets vertskapskommune er viktig for å fremme kommuner som legger til rette for arbeidsplasser i hele landet og som på denne måten skaper gode kommuner å bo og leve i, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv vil bidra til økt sysselsetting, økte inntekter og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er derfor viktig, og KS og NHO jobber for å styrke dette samarbeidet.

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, vil overrekke prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars. Det er andre gang NHO og KS tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- Håpet er at kåringen kan inspirerer til å etablere et enda bedre samarbeid mellom kommune og næringslivet, avslutter Almlid.

Slik nominerer du

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor kommuner, fylkeskommuner, NHO regioner, KS regioner, bedrifter og andre kan nominere kommuner gjennom en begrunnet nominasjon. Send inn forslag til kommuner som dere mener fortjener å bli vurdert, med en kort begrunnelse.

Det legges opp til kåring av to kommuner denne gang som sist. På bakgrunn av nominasjonene kåres det én vinner i hver av de to kategoriene, små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15000 innbyggere.

Hva definerer en god vertskapskommune?

Kommunens rolle som samfunnsutvikler er sentral i denne sammenhengen, kommunen har mange roller og oppgaver, deriblant å tilrettelegge for ønsket næringsutvikling. Det er ikke en lovpålagt oppgave, men er like fullt en sentral del av arbeidet med lokal samfunnsutvikling.

Et næringsliv som skaper og tar vare på viktige og attraktive arbeidsplasser, samt bidrar til ønsket samfunnsutvikling er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet. Hensikten med dette initiativet er å løfte frem de gode eksempleneder kommuner og næringsliv sammen har skapt en merverdi til det bedre både for lokalsamfunnet og næringslivet.

Prisen kan deles ut til kommunen, enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier.I det følgende har vi listet opp noen faktorer som kan kjennetegne en god vertskommune og derav danne grunnlag for å nominere kommunen som en «God vertskapskommune for næringslivet»: 

Kommunen er samarbeidsorientert
 • Kommunen har relevante planer og/eller strategier
 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid.
 • Kommunen har et godt samarbeid med andre aktører (kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat etc.)
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal/ regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen
Kommunen er aktiv overfor næringslivet
 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv, kommune og næringslivkjenner hverandres behov
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter (herunder gründere) kan etablere seg
Kommunen er omstillingsdyktig
 • Kommunen tar i bruk nye løsninger, herunder teknologi i sitt arbeid overfor næringslivet.
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg
 • Kommunen bidrar i viktig omstillingsarbeid for næringslivet
Listen er ikke uttømmende.