Hvem er årets vertskommune i 2022?

Arendal kommune var en av vinnerne i 2021.

NHO og KS vil sammen overrekke prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» under Kommunalpolitisk Toppmøte 1. februar 2022. Fristen for å nominere er 7. januar 2022.

- Samarbeidet mellom NHO og KS i å kåre årets vertskapskommune er viktig for å fremme kommuner som legger til rette for arbeidsplasser i hele landet og som på denne måten skaper gode kommuner å bo og leve i, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte 1. februar. Det er tredje gang NHO og KS tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi på å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier Helgesen.


Slik nominerer du

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor kommuner, fylkeskommuner, NHO regioner, KS regioner, bedrifter og andre kan nominere kommuner gjennom en begrunnet nominasjon. Send inn forslag til kommuner som dere mener fortjener å bli vurdert, med en kort begrunnelse.

Det legges opp til kåring av to kommuner denne gang som sist. På bakgrunn av nominasjonene kåres det én vinner i hver av de to kategoriene, små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15000 innbyggere.

Hva definerer en god vertskapskommune?

Et næringsliv som skaper og tar vare på viktige og attraktive arbeidsplasser og bidrar til god samfunnsutvikling, er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet.

En kommune som legger godt til rette for næringsutvikling kan være et viktig konkurransefortrinn for bedriftene.

Kommunens rolle som samfunnsutvikler er viktig. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling.

Hensikten med dette initiativet er å løfte frem de gode eksemplene der kommuner og næringsliv sammen har skapt en merverdi til det bedre både for lokalsamfunnet og næringslivet.

Prisen kan deles ut til kommunen, enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier.

 

I det følgende har vi listet opp noen faktorer som kan kjennetegne en god vertskommune og derav danne grunnlag for å nominere kommunen som en «God vertskapskommune for næringslivet»:

Kommunen er samarbeidsorientert

 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid og kontinuerlig dialog.
 • Kommunen har plan og strategi for næringsutvikling
 • Kommunen har et godt samarbeid med andre kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat, næringslivsforeninger.
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal / regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen

Kommunen er aktiv overfor næringslivet

 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv, kommune og næringsliv kjenner hverandres behov
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter og gründere kan etablere seg
 • Kommunen jobber aktivt med innovative og bærekraftige anskaffelser og leverandørutvikling

Kommunen er omstillingsdyktig

 • Kommunen tar i bruk innovative grønne løsninger
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg
 • Kommunen bidrar i viktig omstillingsarbeid for næringslivet, herunder grønn omstilling.

Listen er ikke uttømmende.

Les mer:

Arendal og Rauma - vinnere i 2021