NHO

Innhold

Klare forventninger til KrF og regjeringspartiene

Erna og Hareide

Muntlig spørretime i Stortinget. Knut Arild Hareide (Krf) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Stortinget

For å bære velferdsstaten må det skapes 20.000 nye jobber hvert år fremover, og da er det en styrke å etablere en regjering som har flertall bak prioriteringer og reformer som trengs.

- Vi ønsker regjeringspartiene og KrF lykke til med sonderinger om en flertallsregjering. Nå skal partiene også i gang med statsbudsjettforhandlinger, og vi håper på en god prosess der et godt budsjett for jobbskaping blir enda bedre, sier  sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

 NHO mener regjeringen har lagt opp til en skattepakke som vil gjøre det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser. Når selskapsskatten neste år tas et skritt nærmere nivået i andre nordiske land blir vi mer attraktive for internasjonale investeringer. Med økt rabatt for arbeidende kapital i formuesskatten blir det mer attraktivt for norske eiere å satse i bedriftene sine. Det er også positivt at regjeringen ligger tett oppunder opptrappingen som trengs for å nå målene i nasjonal transportplan.

- Det er viktig for næringslivet at regjeringen står fast på disse grepene for å styrke verdiskapingen, sier Almlid.

 NHO håper KrF kan bidra til å få på plass de elementene vi savnet i regjeringens budsjettforslag. Det var ulogisk og uheldig for arbeidsplassene i næringsmiddelbransjen at ikke også avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble reversert til 2017-nivå mens et utvalg utreder avgiftene i bransjen. Det er også på høy tid at 350-kronersgrensen for avgiftsfri import fjernes, slik at norske frisører og nettbutikker kan konkurrere med utenlandsk netthandel.

- De fire partiene i Stortinget må også rydde all tvil av veien for de viktigste to satsingene for å oppnå klimamålene våre, sier Almlid. Det må slås fast at det skal forhandles om et CO2-fond etter den vellykkede NOx-fond-modellen. Og aktørene som jobber med karbonfangst og -lagring må få trygghet for at investeringsbeslutningen skal tas våren 2020, og at prosjektene blir finansiert frem til dette.

Almlid er også opptatt av at næringslivet ikke nok en gang blir tatt på sengen av avgiftsforslag som lyn fra klar himmel.

- Næringslivets viktigste rammebetingelse er forutsigbarhet, mener han. Øker den politiske risikoen, blir det vanskelig å få skapt jobbene Norge trenger i årene som kommer.

Les også: Her er NHOs reaksjon på forslag til statsbudsjett

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: