Kommune-NM 2017: De store by-regionene vinner

#005

Områdene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim vinner årets Kommune-NM. Det viser hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige kommuner der næringslivet vil satse.

Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen i årets Kommune-NM.  

Alle fem kommuner med mer enn 100 000 innbyggere er på topp 20-listen. Samtidig er fellesnevneren for alle de 20 dårligst plasserte kommunene at de har under 3000 innbyggere.  

 - Det viser at en god næringspolitikk for de folkerike områdene med ekstra satsing på blant annet samferdsel er nødvendig. Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øsytein Dørum i NHO. 

En naturlig følge av større arbeidsmarkeder er også behovet for større og mer slagkraftige kommuner.  

Her kan du se resultatene for alle landets kommuner  

Små scorer dårlig

I den andre enden av rangeringen finner man i hovedsak små kommuner i mer fjerntliggende strøk.   

Et påfallende unntak fra denne trenden har de siste årene vært oppdrettskommunene, som klatrer voldsomt i Kommune-NM. Herøy og Frøya er blant laksekommunene som utmerker seg mest i årets kåring. 

- Den sterke veksten i disse kommunene er til en viss grad en syklisk effekt av de høye lakseprisene. Man må nok forvente at lønnsomheten og inntekter per innbygger kan falle tilbake igjen, men disse kommunene vil fortsatt være vekstmotorer i sine regioner, sier Dørum, som mener det ikke er overraskende at oljesmellen har gitt store utslag i rangeringen.

- Nå som vi er i ferd med å gå inn i en mer normal konjunktursituasjon er det godt mulig at mange av oljekommunene kan hente inn en del av det tapte i løpet av de neste årene, sier Dørum.

Rask saksbehandling

Men også kommunens holdninger til næringslivet utgjør store forskjeller. Gjennom reguleringsplaner, rask saksbehandling, størrelsen på kommunale skatter og avgifter forteller kommuneledelsen  hvor viktig det lokale næringslivet er. 

Noen anstrenger seg ekstra for å stimulere til nye arbeidsplasser, mens andre kommuner ikke forstår fullt ut at også offentlig sektor vinner på å skape et næringsvennlig lokalt klima. 

I NHOs årlige rangering av norske kommuner har Vestlandet størst tilbakegang og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen i 2017.

Likevel holder Sola kommune stand som nummer én etterfulgt av Bærum og Oslo. Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som klatrer på listen, mens Akershus er vinnerfylket i årets Kommune-NM.

Må skape flere jobber

NHOs undersøkelse ser på indikatorer innenfor fem kategorier som er særlig viktig for norske bedrifter og som vi har brukt siden 2011. De fem kategoriene er;

 • næringsliv og privatøkonomi
 • kompetanse
 • arbeidsmarked,
 • demografi  
 • kommuneøkonomi.

Kommune-NM er et viktig kunnskapsgrunnlag om tilstanden i våre kommuner og regioner.

- Skal vi kunne styrke og utvikle velferdssamfunnet må vi skape flere jobber i kommuner over hele landet og da må både kommuner og næringsliv lykkes med sine satsinger, sier Øystein Dørum. 

Tallgrunnlaget i NHOs Kommune-NM er hentet fra offentlige kilder for 2016 og sammensatt til et Kommune-NM for 2017. Tallmaterialet vektes for de ulike indikatorer og underindikatorer. Kommunens rangering for hver enkelte indikator og en samlet totalrangering for alle landets kommuner på nasjonalt og fylkesnivå er tilgjengelig her.  

Her er de ti beste kommunene:

 1. Sola                (Rogaland)
 2. Bærum           (Akershus)
 3. Oslo               (Oslo)
 4. Ullensaker     (Akershus)
 5. Asker             (Asker)
 6. Austevoll        (Hordaland)
 7. Ås                  (Akershus)
 8. Trondheim     (Sør-Trøndelag)
 9. Stavanger      (Rogaland)
 10. Sandnes        (Rogaland)Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen i årets Kommune-NM.  

Alle fem kommuner med mer enn 100 000 innbyggere er på topp 20-listen. Samtidig er fellesnevneren for alle de 20 dårligst plasserte kommunene at de har under 3000 innbyggere.  

 - Det viser at en god næringspolitikk for de folkerike områdene med ekstra satsing på blant annet samferdsel er nødvendig. Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øsytein Dørum i NHO. 

En naturlig følge av større arbeidsmarkeder er også behovet for større og mer slagkraftige kommuner.  

Her kan du se resultatene for alle landets kommuner  

Små scorer dårlig

I den andre enden av rangeringen finner man i hovedsak små kommuner i mer fjerntliggende strøk.   

Et påfallende unntak fra denne trenden har de siste årene vært oppdrettskommunene, som klatrer voldsomt i Kommune-NM. Herøy og Frøya er blant laksekommunene som utmerker seg mest i årets kåring. 

- Den sterke veksten i disse kommunene er til en viss grad en syklisk effekt av de høye lakseprisene. Man må nok forvente at lønnsomheten og inntekter per innbygger kan falle tilbake igjen, men disse kommunene vil fortsatt være vekstmotorer i sine regioner, sier Dørum, som mener det ikke er overraskende at oljesmellen har gitt store utslag i rangeringen.

- Nå som vi er i ferd med å gå inn i en mer normal konjunktursituasjon er det godt mulig at mange av oljekommunene kan hente inn en del av det tapte i løpet av de neste årene, sier Dørum.

Rask saksbehandling

Men også kommunens holdninger til næringslivet utgjør store forskjeller. Gjennom reguleringsplaner, rask saksbehandling, størrelsen på kommunale skatter og avgifter forteller kommuneledelsen  hvor viktig det lokale næringslivet er. 

Noen anstrenger seg ekstra for å stimulere til nye arbeidsplasser, mens andre kommuner ikke forstår fullt ut at også offentlig sektor vinner på å skape et næringsvennlig lokalt klima. 

I NHOs årlige rangering av norske kommuner har Vestlandet størst tilbakegang og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen i 2017.

Likevel holder Sola kommune stand som nummer én etterfulgt av Bærum og Oslo. Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som klatrer på listen, mens Akershus er vinnerfylket i årets Kommune-NM.

Må skape flere jobber

NHOs undersøkelse ser på indikatorer innenfor fem kategorier som er særlig viktig for norske bedrifter og som vi har brukt siden 2011. De fem kategoriene er;

 • næringsliv og privatøkonomi
 • kompetanse
 • arbeidsmarked,
 • demografi  
 • kommuneøkonomi.

Kommune-NM er et viktig kunnskapsgrunnlag om tilstanden i våre kommuner og regioner.

- Skal vi kunne styrke og utvikle velferdssamfunnet må vi skape flere jobber i kommuner over hele landet og da må både kommuner og næringsliv lykkes med sine satsinger, sier Øystein Dørum. 

Tallgrunnlaget i NHOs Kommune-NM er hentet fra offentlige kilder for 2016 og sammensatt til et Kommune-NM for 2017. Tallmaterialet vektes for de ulike indikatorer og underindikatorer. Kommunens rangering for hver enkelte indikator og en samlet totalrangering for alle landets kommuner på nasjonalt og fylkesnivå er tilgjengelig her.  

 

Her er de ti beste kommunene:
 1. Sola                (Rogaland)
 2. Bærum           (Akershus)
 3. Oslo               (Oslo)
 4. Ullensaker     (Akershus)
 5. Asker             (Asker)
 6. Austevoll        (Hordaland)
 7. Ås                  (Akershus)
 8. Trondheim     (Sør-Trøndelag)
 9. Stavanger      (Rogaland)
 10. Sandnes        (Rogaland)