Kommune-NM: Vinnerne har mange private arbeidsplasser

#205

Mange kommuner over hele Norge jobber intenst for å skape nytt liv til bygd og by. Det er også helt nødvendig for å skape mange tusen nye jobber her i landet hvert år framover, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Tallene viser at kommuner med høy andel private sysselsatte har høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke, mer kjøpekraft samtidig som at både sykefraværet og uføreandelen er lavere, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Her finner du alle resultatene for 2019

- Mange kommuner jobber intenst for å skape nytt liv til bygd og by. Det er også helt nødvendig fordi vi vil trenge mange tusen nye jobber her i landet hvert år framover.  Derfor behøver kommunene private bedrifter.  Resultatene fra Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best.  Derfor er kommunevalget i høst viktig, sier NHO-sjef Almlid.

Kommune-NM måler alle de 422 kommunene på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi og viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for næringslivet. 

I årets Kommune-NM var dette de fem beste kommunene:

  1. Oslo
  2. Sola
  3. Bærum
  4. Trondheim
  5. Austevoll

Sjekk resultatet for din kommune

Sola har ligget høyest på rangeringen i Kommune-NM over flere år, og denne endringen skyldes oljeprisfallet som har rammet Vestlandet spesielt hardt. Kommuner som rangeres høyest er typisk sentralt beliggende på Østlandet, eller større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller knyttet til oppdrett og energiproduksjon.  Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.  

-  Vi må ha en ekstra nasjonal innsats for å skape de mange hundretusen arbeidsplasser vi trenger.   Derfor bør kommunepolitikere som nå driver valgkamp svare på hva kommunen kan gjøre for å skape flere private og lønnsomme arbeidsplasser. Det er langt mer bærekraftig enn bare å satse på større nasjonale overføringer, sier Almlid.   

 Her finner du hele rapporten for Kommune-NM 2019 (pdf)