NHO

Innhold

Koronaviruset: 21 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel

Ålesund

57 prosent av bedriftene innen reiseliv har merket effekter av koronaviruset (Illustrasjonsbilde).

21 prosent av bedriftene i NHOs medlemsundersøkelse har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset. Så langt er det bare en snau prosent som har gjennomført permitteringer.

– Det er alvorlig når hver femte bedrift ser lavere etterspørsel og kanselleringer. Dette går på bunnlinjen til særlig reiseliv- og luftfartsbransjen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Han legger til at man også på transport- og logistikksiden begynner å merke forsinkelser i verdikjedene.

– Vi ser også at mange forventer at det blir verre før det blir bedre. Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise, men NHO opplever at regjeringen tar situasjonen på alvor. Sammen med oljeprisfallet kan dette bli en kritisk situasjon for norsk økonomi og norske arbeidsgivere, sier Almlid. 

NHO har reist ti krav til myndighetene for å komme gjennom krisa. Se her.

Undersøkelsen viser at det er reiselivsbransjen som er hardest rammet som følge av lavere etterspørsel eller kanselleringer, med 57 prosent som svarer ja. På dette området er det små forskjeller mellom store og små bedrifter.

24 prosent oppgir at de er berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden, som følge av leverandører som varsler om forsinkelser eller kanseleringer. Det er de største bedriftene som er hardest rammet. Det er også blant de største virksomhetene vi finner flest som svarer at de allerede har problemer med å levere varer og tjenester som følge av viruset. Totalt er det åtte prosent av virksomhetene som svarer bekreftende på dette. De mest berørte bransjene er logistikk og transport, luftfart og sjømat.

Seks prosent av bedriftene oppgir at de har ansatte som er sykmeldt eller i karantene fordi lege mener det er risiko for smitte. Her er andelen klart høyest hos de største bedriftene med over 50 ansatte, der 16 prosent svarer bekreftende på spørsmålet. Igjen er andelen høy blant bedriftene innen logistikk og transport og innen olje og gass. I den andre enden av skalaen har vi reiselivsbedriftene der bare tre prosent oppgir at ansatte er sykemeldte eller i karantene.

Det er så langt bare en snau prosent av bedriftene som oppgir at de har gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til viruset. NHO Luftfart og NHO Reiseliv trekker opp med henholdsvis, 14 og 2 prosent som svarer ja.

Dette er en undersøkelse sendt ut til NHOs medlemmer digitalt. Utvalget er ikke vektet, hverken for størrelse eller bransje. Det vil si at en stemme teller like mye om bedriften er stor eller liten og uavhengig av bransje.

Undersøkelsen ble sendt til 16500 virksomheter, og resultatene baserer seg på 3821 svar.

Les mer

Temaside: Alt om Koronaviruset

Medlemmer i NHO kan kontakte oss for arbeidsgiverspørsmål
  • Medlemsbedrift i NHOKontakt oss via chat på Arbinn.no , eller ring medlemssenteret på 2308 8440. De vil sette deg i kontakt med riktig person. Tjenestene er betjent fra kl 08-20 på hverdager og kl 10-14 lørdag og søndag. 

  • Presse: For mediehenvendelser ring NHOs pressetelefon: 480 22 800

  • Arbeidstakere og andre privatpersoner: Kontakt din tillitsvalgte, din arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.
Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Både små og store kvanta er interessant. Utstyr som trengs er blant annet: 

  • åndedrettsvern
  • vernebriller
  • hansker
  • munnbind
  • visir
  • beskyttende dresser og frakker

Se hva slags utstyr det er behov for og kontaktinformasjon om du kan hjelpe

 

 

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.