NHO

Innhold

Legger frem kompensasjonsordning for reiselivet

Ole Erik Almlid - lansering av NHOs veikart for fremtidens næringsliv på Deichman 31.08.2020

NHO er glade for at regjeringen har økt bevilgningene til ordningen, men vi mener denne tilleggsordningen ikke bør ha en overordnet ramme, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen har hørt på næringslivet og satt av 1,3 milliarder kroner til kompensasjonsordningen, 300 millioner mer enn opprinnelig foreslått. Bedrifter med et omsetningsfall på 40 prosent som følge av koronakrisen kan få kompensasjon.

- NHO er glade for at kompensasjonsordningen for reiselivet nå er på plass.  Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til, og at usikkerheten rundt ordningen minimeres. Det er bra og viktig at også bedrifter som blir indirekte rammet av krisen i reiselivet, kan få kompensasjon gjennom en tilleggsordning, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Bedriftene får dekket 50 prosent av sine uunngåelige faste kostnader, justert for omsetningsfallet. NHO har tatt til orde for at kompensasjonsgraden burde være 70 prosent, slik den var i juni og juli, og skulle gjerne sett at regjeringen la fram en ordning der bedriftene fikk dekket en større andel av sine faste kostnader.

Regjeringen la også frem en søknadsbasert tilleggsordning – en såkalt ventilordning. Bedrifter som er indirekte tilknyttet reiselivet kan søke kompensasjon fra ventilordningen, dersom de i 2019 hadde 80 prosent av inntekten sin tilknyttet reiselivet, og nå har et omsetningsfall på 50 prosent.

Regjeringen har satt av 100 millioner til denne ventilordningen. Dette er en dobling fra det som først ble annonsert. NHO er glade for at regjeringen har økt bevilgningene til ordningen, men vi mener denne tilleggsordningen ikke bør ha en overordnet ramme.

Bedriftene kan søke om kompensasjon fra januar av, og kan da søke kompensasjon for september, oktober, november og desember 2020. NHO mener at ordningen myndighetene nå innfører også må gjelde inn i 2021. Bedriftene må få hjelp så lenge koronakrisen pågår. Dette må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021.

Kompensasjonsordningen regjeringen nå legger frem, er avgrenset til å omfatte bedrifter i reiselivet definert av oppsatte næringskoder. NHO mener at myndighetene heller burde gått for en generell kompensasjonsordning, som gis til alle bedrifter som oppfyller kriteriene – uavhengig av tilknytning til reiselivet. 

Regjeringen jobber også med en egen ordning for messe- og arrangementsbedrifter.

Les mer om ordningen her:

NHO er glad for at den nye kompensasjonsordningen for reiselivet er på plass.

Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivet.