NHO

Innhold

Lettere for bankene å låne til bedrifter i koronaskvis

#205

Samlet sett vil tiltakene fra Sanner kunne hjelpe flere bedrifter frem til den nye kompensasjonsordningen er oppe og står i januar,  mener NHO og Finans Norge.

Regjeringen tar nye grep for å hjelpe bedrifter i koronaskvis. – Det vil være til stor hjelp for bedrifter som sliter med likviditeten, sier NHOs Ole Erik Almlid og sjefen for Finans Norge Idar Kreutzer.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil gjøre det lettere for bankene å gi lån til bedrifter som sliter etter nye koronatiltak. I tillegg forlenges muligheten til betalingsutsettelse for skatter og avgifter, og det gis økt avdragsfrihet for lån i statsgarantiordningen.  Les mer her i E24  

Og her er Finansdepartementets versjon:

- Ytterligere utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalingene vil være til stor hjelp for bedrifter som sliter med likviditeten. Endringene i lånegarantiordningen vil bidra til enklere og raskere kredittprosesser. Samlet vil dette kunne hjelpe flere bedrifter frem til den nye kompensasjonsordningen er oppe og står i januar,  mener NHO og Finans Norge.

- Solide banker som jobber tett med kundene sine er en del av løsningen på de utfordringene næringslivet har opplevd i år, og de vil spille en avgjørende rolle fremover. De varslede lettelsene for bedrifter som omfattes av lånegarantiordningen er bra og kan bidra til å hjelpe situasjonen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

- Bankene er og vil fortsette å være en del av løsningen. Utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger er nok det viktigste tiltaket nå. At det gis større fleksibilitet og lengre avdragsfrihet i lånegarantiordningen er positivt. Alle vil ikke kunne få hjelp av bankene, for de er pålagt å gjøre sine risikovurderinger for hvert enkelt lån. Men for de bedriftene som kommer innenfor lånegarantiordningen, vil dette kunne bidra positivt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.