NHO

Innhold

Maritim stortingsmelding: Avgjørende å utvikle bærekraftige løsninger til sjøs

Du kan lese meldingen i sin helhet her på regjeringen.no

NHO og Rederiforbundet har webinar om maritim framtid, tirsdag 8. desember kl. 10.00-11.00, hvor hele næringen diskuterer stortingsmelding med næringsministeren. Webinaret er åpent for alle, og kan følges via denne lenken.

- NHO vil gi honnør til regjeringen for fremlegg av en ny maritim stortingsmelding. Sist melding kom i 2004 og mye har utviklet seg siden den tid. Den maritime klyngen har vært i en rivende utvikling, og det har blitt utarbeidet en rekke maritime strategier og handlingsplaner. En stortingsmelding som peker retning og legger ramme for politikken med særlig vekt på klima- og miljø, digitalisering og kompetanse, er et viktig utgangspunkt for at den maritime klyngen fortsatt skal være internasjonalt ledende og skape verdier til det norske samfunnet. Norge med sin komplette maritime klynge har en sterk posisjon i et marked med tøff internasjonal konkurranse. Maritim næring er en av våre viktigste og mest innovative næringer. Til dette trengs en helhetlig politikk som i størst mulig grad bidrar til en samlet bærekraftig verdiskapning og sysselsetting den maritime klyngen, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

- Vi er fornøyd med at regjeringen ser mulighetene som ligger i nye næringer innen bla havvind, havbruk og mineralutvinning til havs. Hvis vi skal øke produksjonen av mat fra oppdrett i havet (opp mot fem millioner tonn i 2050), blir det avgjørende å utvikle bærekraftige løsninger til sjøs som kan støtte opp under den relaterte veksten i transport. Mineralutvinning til havs gir også store muligheter for den maritime næringen, selv om det ennå er usikkert hvor stort dette markedet vil bli. Norge har betydelige konkurransemessige fortinn i form av teknologiske løsninger og kompetanse, som strekker seg på tvers av alle havnæringene. Vi mener meldingen peker god retning for den maritime politikken fremover men kunne ha vært mer konkret på hvilke tiltak og grep som skal til for å realisere den. Det blir nå viktig med et tett samarbeid med næringen når politikken skal utformes videre fremover. Dette blir særlig viktig som følge av den omfattende endringen næringen har vært igjennom siden forrige stortingsmelding og situasjonen den står i akkurat nå som følge av pandemien, avrunder Almlid.