Mer forutsigbarhet med ny regjering

#205

Statsminister Erna Solberg (i midten) leder nå en regjering som har flertall i Stortinget, etter at KrF torsdag bestemte seg for å tre inn i Solberg-regjeringen. Til høyre NHO-sjef Ole Erik Almlid og til venstre NHO-president Arvid Moss.

- Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Torsdag kveld ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om en ny regjeringserklæring.

Noe av det aller viktigste med denne regjeringsavtalen er at den sikrer flertall i Stortinget bak de prioriteringene og reformene som foreslås, ifølge NHOs adm. direktør Ole Erik Almlid.

- Det er positivt at regjeringen løfter frem behovet for å skape flere jobber, bl.a. gjennom fortsatt satsing innen kompetanse, innovasjon, forenkling og samferdsel, sier Almlid, og minner om at  det  må skapes 20 000 nye jobber hvert år for å bære velferdsstaten videre.

NHO er også glad for at den nye regjeringen står fast på EØS-avtalen. Denne avtalen bidrar til økt handel og tettere samhandling mellom Norge og EU. Dette gir gevinster for enkeltpersoner, bedrifter og økonomien blant annet i form av arbeidsplasser og verdiskaping.

- Jeg er glad for at plattformen er klar på at EØS-avtalen står fast. Den er svært viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Almlid, som ser fram til et fortsatt godt samarbeid med regjeringen, også etter utvidelsen, sier NHO-sjefen.

NHO er glad for at det varsles en offensiv klimapolitikk med klare ambisjoner, og næringslivet er klare for å bidra med utslippskutt på vei til lavutslippssamfunnet. For å nå klimamålene er vi avhengige av en kraftfull og langsiktig satsing på karbonfangst og lagring (CCS), og en forpliktende miljøavtale på CO2-fond for næringstransporten.

Regjeringen foreslår å sette ned et partssammensatt utvalg for å utrede pensjon fra første krone. NHO er opptatt av at alle skal ha en pensjon å leve av. Arbeiderpartiets opprinnelige forslag om å innføre pensjonssparing fra første krone må sees i en større sammenheng. Deres forslag er i realiteten en omkamp på et bredt pensjonsforlik med en god fordelingsprofil.

Et pensjonssystem må stå seg over tid. Enkeltelementer må ikke behandles løsrevet, men gjennom helhetlige og brede forlik.

- Pensjon fra første krone må vurderes sammen med folketrygd, en mulig ny AFP og tjenestepensjon, slik at arbeidslinjen blir ivaretatt. Derfor mener vi det er riktig å sette ned et partssammensatt utvalg for å utrede dette nærmere, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forslaget om pensjon fra første krone vil kunne ramme bedrifter som i dag er flinke til å inkludere og integrere – for eksempel reiseliv, varehandel og service. Dette er ofte bedrifter som skaper viktige arbeidsplasser i distriktene.