Nasjonal transportplan legger til rette for jobbskaping

– Samferdselspolitikk er både god nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i NTP legges det til rette for at bedrifter kan skape arbeidsplasser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Samferdselspolitikk er både god nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i NTP legges det til rette for at bedrifter kan skape arbeidsplasser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

19. mars kom regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) der det legges opp til å bruke 1 200 milliarder kroner på samferdselsprosjekter mellom 2022–2033. God mobilitet skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og gir bedriftene gode forbindelser til markedene.

– Samferdselspolitikk er både god nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i NTP legges det til rette for at bedrifter kan skape arbeidsplasser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Gjennom Samferdselsløftet har NHO vært tydelig på at ambisjonsnivået til gjeldende NTP må videreføres i den nye planen. Samferdselsprosjektene må effektiviseres, planleggingstiden må ned og legge til rette for grønnere transportløsninger.

– Vi er fornøyde med at mange samferdselsprosjekter som er viktig for næringslivet prioriteres i hele landet. Det er gledelig at regjeringen har videreført ambisjonsnivået fra forrige NTP. Nå må vi sikre at planene blir fulgt opp effektivt og gjort så grønne som mulig, sier Almlid.

Det er en betydelig grønn satsing i planene. Blant annet ønsker regjeringen flere, grønne transportløsninger som elektriske ferger og utbygging av lademuligheter. Dette er med på å senke utslippene og samtidig skape arbeidsplasser for leverandører.

– Innen 2030 skal transportutslippene halveres, dette må gjenspeiles i hvordan samferdselsprosjektene planlegges og utføres. Næringslivet er klare til å bidra med de grønne løsninger som skal til for å nå målet, sier Almlid.

Nye Veier
Regjeringen ønsker at Nye Veier tar ansvar for flere samferdselsprosjekter. Selskapet har gitt gode resultater for å få ned kostnader og raskere utbygging. Nå skal erfaringene tas i bruk til andre deler av transportsektoren.

– Vi har tro på prinsippene fra Nye Veier AS kan brukes på jernbane og andre transportområder. En sunn konkurransekultur styrker utføringen av samferdselsprosjekter, sier Almlid.

Endrede reisevaner
Pandemien har ført til mer hjemmekontor og mindre jobbreiser. Dette blir nok mer vanlig også etter pandemien er over. Allikevel vil nok befolkningsvekst og ønske om bedrifter og bosetting i hele landet gi behov for videre samferdselsutbygging.

– Til tross for Korona blir bygging av vei og bane likevel viktig. Det må bli mulig å ha gode transportårer til utlandet for alle eksportbedrifter, der er vi ikke helt i dag, sier Ole Erik Almlid

Troverdigheten til NTP som planverktøy og beslutningsdokument, avhenger av at de prosjekter som blir prioritert, gjennomføres som planlagt. Dette er med på å skape forutsigbarhet for næringslivet

Se hele prosjektlisten på regjeringen sine nettsider