NHO vil ha fem endringer i kompensasjonsordningen

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Enormt mange av våre medlemmer har søkt og fått innvilget støtte. Men samtidig ser vi at noen av ordningene bør endres for å treffe bedre, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid etter å ha mottatt innspill fra medlemsbedriftene.

NHO har sammen med bedriftene vurdert hvordan kompensasjonsordningen har virket så langt.   Vi er fortsatt imponert over hvor raskt dette ble igangsatt og vi har forståelse for at dette tempoet ikke har sikret millimeterrettferdighet på alle områder. 

Likevel er det fem punkter vi mener det er behov for å endre:

  • Vi vil fjerne egenandelen på 10.000 kroner.  For mange av landets små bedrifter i disse krisetider er dette en unødvendig belastning.  I dag finnes denne egenandelen for bedrifter som ikke er direkte nedstengt av myndighetene.
  • Det er få grunner til å vente særlig lenge med å signalisere at ordningen må forlenges.  Rask avklaring her vil fjerne en usikkerhet hos de utsatte bedriftene.
  • NHO vil fjerne avkortningen for støttebeløp over grensen på 30 millioner kroner.  Vi må sikre også de større bedriftene da de står for en betydelig andel av sysselsettingen her i landet.
  • Det er ingen grunn til å skille mellom bedrifter som er lovmessig stengt ned og de som selv blir tvunget til å stenge ned som følge av at markedet har blitt kraftig forverret.  Den såkalte 90-prosent regelen bør gjelde for alle, altså at man får dekket 90 prosent av de faste kostnadene.
  • Ordningen må ta høyde for de spesielle utfordringene  sesongbedrifter har som følge av store variasjoner i inntekten fra måned til måned.

Her er brevet NHO sendte Finansdepartementet om endringer i kompensasjonsordningen.