NHO etablerer ny landsforening for den brede helse- og velferdsnæringen

NHO samler helsenæring, barnehager og omsorgsaktører i en ny landsforening. Det blir NHOs 17. landsforening og skal hete NHO Geneo.

Den nye landsforeningen skal være en tydelig samlende stemme for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, som samarbeider med det offentlige, som skaper innovasjon og bedre tjenester.

- Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester. I det norske velferdssamfunnet har vi en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det er hovedsakelig to deler av NHO-felleskapet som utgjør grunnlaget for en ny landsforening i første omgang, nemlig Legemiddelindustrien (LMI), en bransjeforening i Norsk Industri som organiserer legemiddel- og life science selskaper som har virksomhet i Norge og Helse og velferd, en bred bransjeforening i NHO Service og Handel som bl.a. organiserer helse- og omsorgstjenester, barnevern, BPA, rehabilitering, asylmottak, virksomhetshelsetjeneste, enkelte barnehager og treningssentre, m.fl.

- Dette er en idé som startet lang tid tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helse- og omsorgstjenester gjennom samarbeid, sier Almlid.

Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer. Et godt samarbeid mellom næringslivet og det offentlige blir viktigere enn noen gang.

– Dette handler om å løfte viktige næringer og de mulighetene disse representerer, slik at de får en annen plass i den politiske debatten i Norge. Det handler blant annet om at vi har et arbeidskraftproblem i årene som kommer, som jeg tror vi ikke riktig har tatt inn over oss, sier Karita Bekkemellem som er konstituert administrerende direktør i den nye landsforeningen.

I det norske velferdssamfunnet har vi en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

- Vi har et fantastisk utgangspunkt for å møte utfordringene våre. Vi ser at modellen, samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter, har bestått krise etter krise, som for eksempel koronapandemien og nå en påtroppende flyktningkrise som følge av invasjonen av Ukraina. Det har vært en suksess. Dette samarbeidet må også legge grunnlaget for fremtidens norske velferdssamfunn, sier Almlid.

Trepartssamarbeidet er noe av det viktigste vi har i Norge. NHO vil utvikle oss på en måte som sikrer et organisert arbeidsliv og legger til rette for god dialog mellom bedrifter, arbeidstakere og myndigheter. En ny landsforening kan bedre understøtte dette målet, der vi samler alle bedrifter som leverer produkter og tjenester som skaper en bedre helse- og omsorgtjeneste.

- Innovasjon og mangfold innen både forskning, tjenester, produkter og nye metoder, samt nye former for samarbeid og partnerskap, er nøkkelen til å møte helse- og velferdstjenestenes utfordringer i årene som kommer. Her må private og offentlige samarbeide godt. Vi vet det ligger styrke i fellesskapet, kraft i å være samlet og verdi i å balansere bredde og fellesskap, sier Bekkemellem.

Kick off NHO Geneo - Livestream