Ny stortingsmelding om offentlige innkjøp

Arnhild D. Gjønnes

- Vi mener at heldigitalisering av offentlige anskaffelser er det mest effektive forenklingsgrep som kan utføres, sier Arnhild D. Gjønnes.

NHO vil ha en ny stortingsmelding om offentlig anskaffelse for å øke innovasjonen og sikre de mindre bedriftene. Det sier NHO-advokat Arnhild Gjønnes.

Nå som nytt juridisk rammeverk for offentlige anskaffelser er på plass, er vi glad for at regjeringen følger opp en enstemmig næringskomite og vil fremme en stortingsmelding om temaet.

For å realisere potensialet i offentlige innkjøp, er det derfor viktig at innkjøperne settes i stand til å utnytte et effektivt verktøy til å nå målsettinger innenfor innovasjon, seriøsitet, klima- og miljø. I NHOs innspill trekker vi også frem betydningen av styrking av datagrunnlag, økt kompetanse, lederforankring og profesjonalisering, sikre små- og mellomstore bedrifters muligheter og stimulere til nye verktøy gjennom innovasjon. Vi mener at heldigitalisering av offentlige anskaffelser er det mest effektive forenklingsgrep som kan utføres. I tillegg er det veldig viktig å støtte oppunder samfunnsansvar og seriøsitet og samtidig bidra til bedre håndhevelse av anskaffelsesreglene, sier Gjønnes.

Vedlagt følger vår innspill til regjeringen.