Nye personvernregler fra 20. juli 2018

Fra 20. juli gjelder EUs personvernforordning, sammen med reglene i lov om personopplysninger 2018.

Justisdepartementet melder at EUs personvernforordning (GDPR) nå skal gjelde i Norge.

Fra 20. juli 2018 er det lov om personopplysninger 2018 som gjelder. Da gjelder EUs personvernforordning sammen med reglene i loven. I EU har reglene som kjent fra 25. mai.

Det er også fastsatt en ny personopplysningsforskrift og en egen overgangsforskrift.

Videre er det kommet en ny forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og materiale som er lagret elektronisk. Disse reglene er omtrent like dem som allerede gjelder.

Når de nye reglene har trådt i kraft, oppheves loven og forskriften fra 2000. Det blir også slutt på ordningene med å søke konsesjoner og tillatelser. Eksisterende konsesjoner og tillatelser opphører.

Hjelp til NHO-medlemmer

På våre Arbinn-sider finner du informasjon om de nye reglene. Der finner du også verktøy bedriften kan bruke for å etterleve de nye reglene.

Justisdepartementets pressemelding