Små bedrifter må få tilgang til det offentlige markedet

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

NHOs ekspert i offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes, tar til orde for at det skal opprettes en "Lille Doffin".

For mange små og mellomstore bedrifter har det blitt vanskeligere å konkurrere om offentlige oppdrag, skriver Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og leder for offentlige anskaffelser i NHO.

Norske bedrifters mulighet til å konkurrere om oppdrag for det offentlige skaper nye jobber. Men hvordan kan vi sørge for at alle små og mellomstore bedrifter får tilgang til et marked på 500 milliarder kroner? Tilgangen til kontraktene og derigjennom markedet er for mange bedrifter blitt mer krevende fordi oppdragene ikke blir utlyst. Bedrifter som allerede er kjent av innkjøper blir spurt om å ta oppdraget.

Hvor ellers skal innkjøper henvende seg? Nykommere, små ukjente bedrifter for den offentlige innkjøper, som verken har salgsavdeling eller store markedsføringsbudsjetter, faller ofte utenfor det offentlige markedet. I tillegg erfarer vi at bedrifter som tar utfordringen med å kontakte offentlige innkjøpere ofte møter en stengt dør, innkjøperne har nemlig "ikke tid" til å motta mange henvendelser.

"Lille Doffin" vil sikre en enkel, åpen og ryddig konkurranse og reell markedsadgang for små og mellomstore bedrifter

NHO har tatt til orde for at det skal opprettes en "Lille Doffin", som en enkel obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser under den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner. Begrunnelsen for forslaget er at det vil sikre en enkel, åpen og ryddig konkurranse og reell markedsadgang for små og mellomstore bedrifter. NHO mener en lik åpning av markedet for alle vil sikre flere arbeidsplasser, flere gründere, mer innovasjon og mindre arbeidslivskriminalitet, nettopp fordi markedet blir gjennomsiktig.

NHO mener at en kunngjøringsplikt a la "Lille Doffin" må være enkel å benytte for innkjøpere. Det skal ikke medføre andre administrative byrder og kostnader enn når man går ut til et kjent knippe leverandører, som dagens regelverk under terskelverdien forutsetter. Det offentlige må nemlig følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling og dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

Politikere må slutte å snakke om at små og mellomstore bedrifter er ryggraden for å sysselsette folk, dersom det ikke sikres åpen og reell markedsadgang for disse. De må slutte å snakke om innovasjon hvis ikke alle får komme til det offentliges bord.

NHO mener at markedsadgang bidrar til næringsutvikling, og det bidrar til en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser ved at konkurransemekanismer tas i bruk. Forholdene ligger best til rette for effektiv og virksom konkurranse når oppdragsgiver åpent legger ut informasjon om anskaffelsen, og gjør det kjent at det er et behov som skal dekkes. Da kan alle potensielle leverandører få kunnskap og kjennskap til behovet på samme tid og på lik måte. Ved å sikre reell markedsadgang for små og mellomstore bedrifter legges også grunnlaget for å skape de arbeidsplassene vi trenger i tiden fremover.

Vi oppfordrer derfor til å gi "Lille Doffin" et liv.