Foto:

NHO frykter at pasienter kan gå glipp av det digitale skiftet

Helse og velferd

Publisert

#005

Trondheim 07.05.2013 : Erlend Fagertun Hofstad på SINTEF Medisinsk Teknologi forsker på navigasjon inne i menneskekroppen. Her skal det tas prøver av en svulst i en lunge. Foto: Thor Nielsen. Foto:

For å møte veksten i pleiebehovet må helseforetakene i større grad tørre å velge ny teknologi.

En ny rapport beskriver helsenæringens omfang, utvikling og bidrag til det norske samfunnet. Hensikten er å tydeliggjøre den private helsenæringens betydning i en større samfunnsmessig sammenheng. 

Hovedfunn i rapporten «Helsenæringens verdi 2018»

 1. Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen
 2. Helsenæringen eksporterte for 23,5 milliarder kroner i 2017
 3. 96% av eksportinntektene kommer fra bedrifter med vareproduksjon i Norge
 4. Næringens FoU-innsats øker sterkt, og innovasjonsaktiviteten er høy
 5. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen – men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, løsninger og produkter

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag av NHO, Abelia, NHO Service og Handel og Legemiddelindustrien (LMI) sammen med en rekke andre aktører.

 Les hele rapporten Helsenæringens verdi 2018

NHO frykter for pasientene

– Jeg frykter at norske pasienter ikke får være med på det digitale skiftet, sier Grete Karin Berg, som leder NHOs helsesatsing. 

Utfordringer
 • Offentlige helseforetak er ikke flinke nok til å nyttiggjøre seg innovasjonen i helsenæringen.
 • Pleiebehovet i Norge vil øke fremover. 
Dette mener NHO må gjøres
 • Helseforetakene og kommunene må vektlegge innovasjon i sine anskaffelser.
 • Smartere offentlige anskaffelser må bidra til å løse morgendagens helseutfordringer
 • For å lykkes i det globale markedet må myndighetene ha en bevisst og helhetlig strategi for hvordan man agerer mot næringen i alle deler av verdikjeden. 
 • Det offentlige og det private må samhandle godt for å utviklie helseindustrien.