Vi trenger mer, ikke mindre, offentlig/privat-samarbeid

NHO mener det offentlige skal være ryggraden i velferdstjenestene, men at private spiller en viktig rolle for å kunne skalere ulike velferdstilbud opp (og ned), bidra til innovasjon og sikre at vi får mest mulig velferd igjen for skattepengene våre.

Ole Erik Almlid deltok på NRK Debatten med Fredrik Solvang torsdag 24. mars om viktigheten av et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører for å løse velferdsutfordringene Norge står overfor.

Sammen Kari Lise Jacobsen Eidjar fra Legevakt Vest og Anita Tunold fra Aleris møtte Almlid Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti, Linn Herning fra For Velferdsstaten og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet i Debatten. Både Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, som deltok i første del av debatten, og Cecilie Myrseth uttalte at de forstod at det måtte være mulig å gå med overskudd hvis man var en privat bedrift.

- Private aktører var viktige for å løse utfordringene med testing, sporing og vaksinering under koronapandemien, og vi ser et stort behov for private aktører igjen når Norge nå står overfor en krevende flyktningsituasjon som følge av Russlands krig mot Ukraina. Men det er ikke bare i kriser vi trenger at alle gode krefter bidrar og trekker i samme retning. De private bedriftene bidrar til å løse velferdsutfordringer hver dag over hele landet, sier Almlid.

Hver dag går over 100 000 barn ut døren hjemme for så å gå inn døren til en privat barnehage, eldre får hjelp gjennom private omsorgstjenester, og mennesker som har falt utenfor arbeidslivet får hjelp av private inkluderingsbedrifter til å komme seg tilbake i jobb.

- Det er bra. Det tjener Norge. Det er det som er den norske modellen, sier Almlid.

Se hele debatten