NHO

Innhold

NHO-gjennomslag: Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Nyhet

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med at Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres i stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser.

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser sikres Nasjonalt program for leverandørutvikling. – Dette er en seier for nytenking og innovasjon i offentlige anskaffelser, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Les hele stortingsmeldingen her.

- Skal vi få offentlige oppdragsgivere til å tenke nytt er det viktig at man har et miljø som er pådrivere i dette arbeidet. Det bidrar til at vi får en ekstrabetydning for offentlige anskaffelser, sier Ole Erik Almlid om nyheten i stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, som ble presentert av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag.

Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert i et samarbeid mellom NHO og KS for ti år siden kan vise til svært gode resultater. Programmets rolle som fremoverlent og uavhengig prosessveileder i skjæringspunktet mellom kjøper- og selgersiden virker etter intensjonen.

Lille Doffin

Vi er også fornøyd med at den forhøyede terskelverdien skal evalueres og at NHOs forslag om Lille Doffin er med i denne vurderingen.

Lille Doffin er en enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner, og forutsetter ikke bruk av de skriftlige prosedyrene som ligger i anbud over terskelverdien. Det betyr at oppdragsgivere ikke får en større "byrde" enn i dag, men vil kunne oppleve å få bedre tilbud fra leverandørene.

Almlid mener det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sikre markedsadgang for alle og bidra til å skape flere arbeidsplasser. Lille Doffin er en quick-fix som bør komme på plass når regjeringen presenterer sin SMB-strategi senere i år.

– I tillegg vil anskaffelser som er gjenstand for åpenhet være mere robust mot arbeidslivskriminalitet. Vi ønsker ikke at anskaffelser under terskelverdi skal være under radaren og lett tilgjengelig for useriøse bedrifter, sier NHO-sjefen.

Anskaffelsesakademiet

Kompetanse er ett av Stortingsmeldingens uttrykte mål. Kompetanse hos oppdragsgivere sikrer gode prosesser, godt konkurransegrunnlag, tillit mellom oppdragsgiver og leverandør. Det bidrar igjen til større samarbeid og færre klager. Dette sikrer igjen effektive anskaffelser og en gevinst for samfunnet.

– I en slik sammenheng bør regjeringen finne rom til å støtte opp under Anskaffelsesakademiet, som nå er etablert av NHO, KS, LO, Difi og flere universitets- og høyskoler. Vi har en forventning om at dersom politikerne mener alvor av at kompetanse betyr mye innenfor offentlige anskaffelser så må Anskaffelsesakademiet prioriteres, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.