NHO

Innhold

NHO vil ha enklere og digitalt offentlig innkjøp

Nyhet

Publisert

Offentlig anskaffelse

Representanter for DIFI og NHO jobbet fram bedringer av offentlig innkjøp. Fra venstre: Wenche Ludviksen Sæther, DIFI, Kjersti Aastad, NHO Reiseliv, Camilla Wold, DIFI, André Hoddevik, DIFI, Arnhild D. Gjønnes, NHO og Jan André Mærøe, DIFI.

Stortingsmeldingen om offentlig innkjøp rekker ikke å bli kald før NHO kommer med forslag til forbedringer.

 

Heldigitalt og dynamisk innkjøpsordning skal legge til rette for forenklinger i anskaffelsesprosessen.  NHO har sammen med Difi og hotellbransjen startet et arbeid for å heldigitalisere innkjøpsprosessen for anskaffelse av hotelltjenester som  kurs og  konferansetjenester gjennom en såkalt Dynamisk innkjøpsordning (DPS). NHO var i går vertskap for en workshop hvor representanter for både landsdekkende hotell og frittstående hotell fikk anledning til å bli med på en reise hvor de selv ga innspill til hvordan standardiserte konkurransegrunnlag skal være. Dette er en pilot som skal munne ut i en konkurranse i slutten av 2019.

 

Heldigital dynamisk innkjøpsordning er en del av Difis program for digitale anskaffelser og skal etter planen være tilgjengelig i løpet av 2020. Anskaffelsen av konferansetjenester skal etter planen  konkurranseutsettes høsten 2019.