NHO

Innhold

NHO vil ha enklere og digitalt offentlig innkjøp

Nyhet

Publisert

Offentlig anskaffelse

Representanter for DIFI og NHO jobbet fram bedringer av offentlig innkjøp. Fra venstre: Wenche Ludviksen Sæther, DIFI, Kjersti Aastad, NHO Reiseliv, Camilla Wold, DIFI, André Hoddevik, DIFI, Arnhild D. Gjønnes, NHO og Jan André Mærøe, DIFI.

Stortingsmeldingen om offentlig innkjøp rekker ikke å bli kald før NHO kommer med forslag til forbedringer.

 

Heldigitalt og dynamisk innkjøpsordning skal legge til rette for forenklinger i anskaffelsesprosessen.  NHO har sammen med Difi og hotellbransjen startet et arbeid for å heldigitalisere innkjøpsprosessen for anskaffelse av hotelltjenester som  kurs og  konferansetjenester gjennom en såkalt Dynamisk innkjøpsordning (DPS). NHO var i går vertskap for en workshop hvor representanter for både landsdekkende hotell og frittstående hotell fikk anledning til å bli med på en reise hvor de selv ga innspill til hvordan standardiserte konkurransegrunnlag skal være. Dette er en pilot som skal munne ut i en konkurranse i slutten av 2019.

 

Heldigital dynamisk innkjøpsordning er en del av Difis program for digitale anskaffelser og skal etter planen være tilgjengelig i løpet av 2020. Anskaffelsen av konferansetjenester skal etter planen  konkurranseutsettes høsten 2019.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: